Náboženstvá nie sú zdrojom nenávisti

Argentínsky Inštitút medzináboženského dialógu zorganizoval vo Vatikáne stretnutie zamerané na aplikáciu Dokumentu o ľudskom bratstve z Abú Zabí. Účastníkov prijal aj Svätý Otec František.
VN SK 22.11.2019
Náboženstvá nie sú zdrojom nenávisti

Dokument o ľudskom bratstve bol podpísaný 4. februára 2019 v Abú Zabí. Snímka: profimedia.sk

Na audiencii v pondelok 18. novembra hostí predstavil Svätému Otcovi argentínsky veľvyslanec pri Svätej stolici Rogelio Pfirter. Pápež vyjadril radosť, že Dokument o ľudskom bratstve pre svetový mier a spolunažívanie, podpísaný 4. februára 2019 v Abú Zabí, prináša ovocie a rozširuje sa aj na americký kontinent.

„Naše náboženské tradície sú nevyhnutným zdrojom inšpirácie na rozvíjanie kultúry stretnutia,“ povedal pápež členom a hosťom Inštitútu medzináboženského dialógu, sídliaceho v Buenos Aires.

Ako ďalej vysvetlil Svätý Otec, svet neustále na veriacich hľadí, pozoruje a všíma si ich postoje. Predstavuje to výzvu na vzájomnú spoluprácu medzi náboženstvami, ako aj s mužmi a ženami dobrej vôle, ktorí nevyznávajú žiadne náboženstvo. Je to v záujme účinnej odpovede na mnohé rany nášho sveta, v ktorom - podľa slov pápeža Františka - chýba predovšetkým nádej.

Pápež František povzbudil členov argentínskeho Inštitútu medzináboženského dialógu, aby sa svojou prácou tiež snažili preukázať, že veriaci sú zdrojom pokoja, a nie násilia.

„Je dôležité ukázať, že my veriaci sme faktorom pokoja pre ľudské spoločenstvo, a takto dáme odpoveď tým, ktorí neprávom obviňujú náboženstvá, že sú podnecovateľmi nenávisti a príčinou násilia. V dnešnom neistom svete dialóg medzi náboženstvami nie je známkou slabosti. Jeho bytostné zdôvodnenie nachádzame v Božom dialógu s ľudstvom.“