Náboženstvá spojila výchova na budovanie lepšieho sveta

Predstavitelia náboženstiev diskutovali 5. októbra o výchove a vzdelávaní na budovanie solidárnejšieho a bratskejšieho sveta a ochranu planéty. Na túto tému sa vo Vatikáne stretli po prvý raz.

VN SK 12.10.2021
Náboženstvá spojila výchova na budovanie lepšieho sveta

Snímka: profimedia.sk

S pápežom Františkom, ktorý na vytvorenie Globálnej výchovnej aliancie apeloval už v roku 2019, si za okrúhly stôl sadol ekumenický patriarcha Bartolomej I., veľký imám univerzity al-Azhar Ahmed Al-Tajíb či metropolita Hilarion zastupujúci patriarchu Kirilla z Ruskej pravoslávnej cirkvi.

Vystúpila i zástupkyňa generálneho riaditeľa UNESCO pre vzdelávanie Stefania Gianniniová. Stretnutie s názvom Náboženstvá a vzdelávanie: na ceste ku Globálnej výchovnej aliancii zorganizovala Kongregácia pre katolícku výchovu spolu s Výborom pre Globálnu výchovnú alianciu. „Náboženstvá vždy úzko súviseli s výchovou a vzdelávaním, náboženské aktivity sprevádzali tie vzdelávacie, školské a akademické.

Ako v minulosti, tak aj dnes chceme byť s múdrosťou a ľudskosťou našich náboženských tradícií podnetom na obnovené výchovné pôsobenie, ktoré môže pomôcť rastu univerzálneho bratstva vo svete,“ povedal pápež. Na záver náboženskí predstavitelia pozdravili učiteľov celého sveta.

Poďakovali im za oddanosť a obetavosť a povzbudili ich, aby pokračovali vo svojej ceste napriek ťažkostiam. Zároveň ich vyzvali, aby kládli človeka do stredu v každom výchovnom procese; počúvali a rešpektovali študentov; vzdelávali ich celostne, nielen odovzdávaním informácií, ale aj rozvíjaním zvedavosti či posilňovali zodpovednosť rodiny.

„V týchto ťažkých časoch nestrácajte dôveru a dokážte bez strachu ,hľadieť nahor‘. Pracujme spoločne na vzdelávaní, ktoré je otvorené a inkluzívne voči každému a všetkým,“ dodali zástupcovia náboženstiev