Najštedrejší sú Španieli

Obyvatelia Španielska sú na prvom mieste v Európe, čo sa týka podpory misií Katolíckej cirkvi vo svete.
E- kai 10.07.2020
Najštedrejší sú Španieli

V roku 2019 Španieli darovali Pápežským misijným dielam viac ako 15 miliónov eur. Odhady tejto organizácie so sídlom v Ríme ukazujú, že španielski občania obetovali ďalších 3,8 milióna eur na podporu pastoračných programov, na prácu administratívy vykonávajúcej programy pomoci a pre misijné inštitúty.

Úrad Pápežských misijných diel pripomenul, že vo svete z hľadiska štedrosti prekonávajú Španielov iba občania Spojených štátov amerických. Najviac finančných prostriedkov na činnosť tejto katolíckej organizácie sa získalo v roku 2019 v rámci zbierky na Svetový deň misií, ktorý pripadá na predposlednú nedeľu v októbri.

V minulom roku sa počas tejto kampane vyzbieralo až 72 percent financií z celoročného rozpočtu Pápežských misijných diel. Odhaduje sa, že na celom svete sa počas celého roka uskutoční okolo 900 misijných aktivít.