Najviac katolíkov pribúda v Afrike

Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy ročenky.
VN SK 20.10.2020
Najviac katolíkov pribúda v Afrike

Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi, celosvetovo vzrástol počet pokrstených katolíkov od roku 2013 po rok 2018 z 1,254 na 1,329 miliardy, čo predstavuje nárast o 6 percent.

Pri porovnaniach týchto údajov s celkovým rastom svetovej populácie v období spomenutých piatich rokov zo 7,094 na 7,496 miliardy pozorujeme, že relatívna prítomnosť katolíkov sa mierne zvýšila zo 17,68 percenta na 17,73 percenta.

Štatistiky Cirkvi ďalej ukazujú, že geografická analýza variácií v skúmanom období predstavuje zaujímavý nárast asi o 18 percent katolíkov v Afrike, kde sa - naopak - populácia zvýšila len o niečo viac ako 15 percent.

Porovnanie týchto dvoch percentuálnych ukazovateľov ukazuje, ako veľmi bola pastoračná činnosť v afrických krajinách efektívna.

Aj na americkom kontinente bol zaznamenaný vyšší nárast katolíkov než nárast populácie (4,6 percenta oproti 4,4 percenta). Oveľa väčší je však nárast ázijských katolíkov v porovnaní s celkovým populačným rastom (7,6 percenta oproti 4,4 percenta).

V Európe bol, naopak, zaznamenaný pokles katolíkov o 0,4 percenta v porovnaní s nepatrným nárastom počtu obyvateľov o 0,2 percenta. V Oceánii údaje ukazujú významný nárast katolíkov v porovnaní so vzrastom počtu obyvateľov (9,6 percenta oproti 8,1 percenta).

Správa Centrálneho štatistického úradu Cirkvi ďalej uvádza, že na americkom kontinente tvoria katolíci 63,7 percenta z celkového počtu obyvateľov, v Európe je to 39,7 percenta, v Ázii 3,3 percenta.

Treba však zdôrazniť, že oblasť Ameriky je sama osebe veľmi rozdielna: na severe kontinentu tvoria katolíci iba 24,8 percenta, na juhu 86,5 percenta a v Strednej Amerike 88,5 percenta.