Národy hovorili o mieri

Bratské národy, budúcnosť krajiny – tak znela téma dvojdňového 35. medzinárodného mierového stretnutia, ktoré sa konalo 6. a 7. októbra v Ríme. Podujatie zorganizovala Komunita Sant’ Egidio. Pápež František sa spolu so zástupcami iných náboženstiev modlil pred Koloseom za pokoj vo svete. Prítomní počas ceremónie vyslovili výzvu na mier.
VN SK 12.10.2021
Národy hovorili o mieri

Súčasťou medzinárodného mierového stretnutia bola aj modlitba za pokoj pred rímskym Koloseom. Snímka: profimedia.sk

Minulý týždeň sa vo Vatikáne niesol v znamení ekumenických a medzináboženských stretnutí. Začal sa stretnutím Viera a veda, ktoré bolo prípravnou fázou novembrového samitu COP26 v Glasgowe, pokračoval debatou o globálnych výzvach v oblasti výchovy a vzdelávania a ukončil sa mierovým stretnutím pri Koloseu.

Zástupcovia náboženstiev, kultúrne i politické osobnosti zo 40 krajín sveta hľadali nové spôsoby v duchu priateľstva a dialógu, „aby sa táto svetová kríza stala novým začiatkom a nie časom ďalšieho úpadku a rozdelenia“ – povedal na úvod mierového stretnutia Marco Impagliazzo, predseda spoločenstva Sant’ Egidio.

Pápež František v príhovore zdôraznil, že životy národov sa nesmú stať slovnou hrou medzi mocnými.

Symbolicky v Koloseu, kde kedysi ľudia sledovali brutálne hry s ľudskými životmi, podčiarkol: „Aj my sme v pokušení pozerať sa na násilie a vojny z diaľky, ľahostajne, vo viere, že osudy padlých, migrantov alebo detí zbavených detstva uprostred vojen sa nás v žiadnom prípade netýkajú.“

Svätý Otec vyzval, aby sme nezostali ľahostajní, ale aby sme boli empatickí: „V globalizovanej spoločnosti, ktorá premieňa bolesť na pocit, ale necíti, je potrebné vybudovať súcit. Počuť iného, brať jeho utrpenie ako svoje vlastné, rozpoznať jeho tvár.“

Na pódiu v priestore medzi Koloseom a Konštantínovým oblúkom vystúpili s príhovormi viaceré osobnosti: nemecká kancelárka Angela Merkelová, veľký imám káhirskej univerzity al-Azhar Ahmed Al-Tajíb a predseda Konferencie európskych rabínov Pinchas Goldschmidt.

Mierovú výzvu prečítala jedna z mladých účastníčok podujatia Sabera Ahmadiová z Afganistanu.