Našli sa listy sv. Terézie z Avily

Stratené rukopisy dvoch listov sv. Terézie z Avily našla španielska polícia pri zásahu proti skupine ilegálnych priekupníkov.
18.07.2018
Našli sa listy sv. Terézie z Avily

Informoval o tom vatikánsky denník L´Osservatore Romano (18. 7.). Obidva listy sú adresované karmelitánovi Gerónimovi Graciánovi, jednému z jej najbližších spolupracovníkov a najdrahších priateľov. Páter Gracián pomáhal sv. Terézii s obnovou evanjeliových základov karmelitánskeho rádu. Hodnota obidvoch listov sv. Terézie od Ježiša je podľa L´Osservatore Romano nevyčísliteľná.