Nemeckí biskupi chcú spolupracovať s Rímom

Po viacerých napomenutiach z Vatikánu, naposledy listom krátko pred otvorením jarného plenárneho zasadnutia Nemeckej biskupskej konferencie, sa nemeckí biskupi zasadzujú o pokračovanie synodálnej cesty v úzkej spolupráci s Rímom.
cirkev .cz 27.02.2024
Nemeckí biskupi chcú spolupracovať s Rímom

Biskup Georg Bätzing, predseda Nemeckej biskupskej konferencie, sa stretol s pápežom Františkom viackrát. Dnes, po viacerých napomenutiach Cirkvi v Nemecku, uisťuje Rím o spolupráci. Snímka: profimedia.sk

Z hľadiska Vatikánu išlo momentálne najmä o to, že Cirkev v Nemecku nemá právo zriadiť svoj vlastný riadiaci orgán laikov a duchovných. Georg Bätzing, predseda Nemeckej biskupskej konferencie (DBK), vyhlásil, že hlavným cieľom je nájsť spoločnú cestu.

Vyjadril tiež odhodlanie biskupov zaoberať sa obavami Ríma, najmä pokiaľ ide o biskupský úrad. Vyhlásil, že synodalita sa usiluje o posilnenie, nie oslabenie úlohy biskupov, a oznámil, že sa v budúcnosti bude o týchto témach debatovať, aby vyšli najavo body, ktoré rozdeľujú.

„Svetová synoda o synodalite a synodálna cesta v Nemecku, hoci majú odlišné prístupy a rytmus, majú rovnakú víziu rozvoja Cirkvi a záväzné konzultácie s veriacimi,“ uistil.

Jarné plenárne zasadnutie bolo tiež príležitosťou na diskusiu o výsledkoch svetovej synody s autoritou vedenia Cirkvi, rozdelenie moci a zodpovednosti v nej. Pokiaľ ide o ochranu pred zneužívaním, biskupi zdôraznili obnovenie poradného zboru pre obete a ich zapojenia do tohto procesu.

Nemecká biskupská konferencia sa zaoberala aj pastoračným zastúpením LGBT+ osôb a ich začlenením do liturgie zavedením modlitby v jednoduchom jazyku. Tieto iniciatívy podľa vyhlásenia odrážajú záväzok Cirkvi k inklúzii a aktívnej účasti všetkých osôb na cirkevnom živote.