Nemeckí biskupi odsúdili pravicový populizmus a extrémizmus

Nacionalizmus a extrémizmus je nezlučiteľný s kresťanským obrazom Boha a človeka. To je podstatou vyhlásenia nemeckých biskupov, v ktorom ďalej uvádzajú, že hnutia pravicového extrémizmu a populizmu ohrozujú občianske slobody vrátane slobody prejavu a tlače.
Barbora Kullačová 12.03.2024
Nemeckí biskupi odsúdili pravicový populizmus a extrémizmus

Nemeckí biskupi diskutujúci na generálnom zhromaždení biskupov v Augsburgu. Snímka: profimedia.sk

Vyhlásenie nemeckých biskupov sa týka najmä politickej strany Alternative für Deutschland (AfD) – Alternatíva pre Nemecko. Vyhlásenie ocenil najmä predseda Spoločnosti katolíckych publicistov Nemecka (GKP) Joachim Frank s tým, že je v  ňom vyjadrený jednoznačný postoj proti šíreniu pravicových extrémistických sloganov.

POPIERANIE ROVNOSTI

Tieto pravicové extrémistické a pravicové populistické strany sa vyjadrujú proti migrantom, moslimom alebo aj Židom. Vo vyhlásení, ktoré zverejnila v Augsburgu Nemecká biskupská konferencia koncom februára, upozorňovali na to, že pravicové extrémistické postoje a koncepcie sú zásadne zamerané na vylúčenie.

Vo vyjadreniach týchto strán je podľa biskupov popieraná alebo relativizovaná rovnaká ľudská dôstojnosť pre každého človeka. Riadia sa víziou existencie národov, ktoré je vraj možné lepšie odlíšiť od iných národov v ich podstate, ale aj kvôli ich kultúrnym vlohám.

Ideológiou týchto strán je zamerať sa a uprednostniť pôvodných obyvateľov. Spolužitie ľudí rôzneho etnického pôvodu, náboženskej príslušnosti a kultúrneho pôvodu zásadne spochybňujú, až odmietajú a namiesto toho presadzujú „sociálny patriotizmus“, teda zameriavanie sa na vlastný homogénny národ.

Tí, ktorí do takéhoto národa nepatria, by teda mali mať menej práv a menšiu sociálnu účasť – aj keď žijú a pracujú v Nemecku. Odopiera sa im solidarita, aj tým, ktorí hľadajú ochranu, nemôžu sa vrátiť do svojej krajiny, utekajú pred vojnou alebo sa nachádzajú v inej núdznej situácii.

POSTOJ CIRKVI

Biskupi upozorňujú veriacich, že pre Cirkev je jasné, že každá ľudská bytosť má nedotknuteľnú a neodcudziteľnú dôstojnosť, založenú na Božom obraze všetkých ľudských bytostí, a je základom ľudských práv.

„Politicky, nábožensky alebo rasovo prenasledovaní ľudia a vojnoví utečenci musia byť v našej krajine naďalej prijímaní. Pre Cirkev má koncept spoločného dobra vždy univerzálny horizont. Preto sme sa zaviazali k multikultúrnej spolupráci a solidarite na úrovni Európskej únie aj na celom svete.“

Podľa biskupov je teda nacionalizmus nezlučiteľný s kresťanským obrazom Boha a človeka, z tohto dôvodu nepovažujú tieto strany pre kresťana za voliteľné. Vravia však, že ak sa predsa len niektorí kresťania naklonia k voľbe týchto strán, nebude to znamenať, že Cirkev prestane s nimi diskutovať. Záujem o dialóg však musí mať aj druhá strana.

VYPÄTÉ VZŤAHY

Vo vyhlásení sa biskupi obracajú aj na obyvateľov, ktorí sa nehlásia ku kresťanskej viere. Kladú dôraz na to, že takýto prístup je zakotvený aj v ústave a je jedným z najzákladnejších zákonov výslovne uznávajúcim základný význam ľudskej dôstojnosti, ktorá určuje štátny poriadok a celú sociálnu interakciu.

Napriek tomu však Nemecko prechádza obdobím silnej polarizácie spoločnosti a  vypätosti vzťahov. Pravicovo-extrémistické strany oslovujú čoraz väčšiu časť obyvateľstva, čo sa preukazuje na radikálnejšom myslení a, žiaľ, aj na nenávisti voči blížnym. Stále však existuje nádej, pretože v uliciach sa schádzajú obyvatelia protestujúci proti týmto extrémistickým hnutiam a túto skutočnosť podporujú aj nemeckí biskupi.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Biskupi vo vyhlásení tiež upozorňujú na to, že odpor proti týmto extrémistickým hnutiam neznamená, že ekonomické či sociálne problémy v krajine možno ignorovať. Vyzývajú na ich riešenie, pretože nevšímavosť prežitiu pravicových extrémistických strán len napomôže.

Za vyhlásenie nemeckých biskupov je vďačné aj Katolícke robotnícke hnutie (KAB). „Migráciu vnímame ako ekonomickú a  humanitárnu nevyhnutnosť,“ povedal spolkový prezident Stefan-Bernhard Eirich.

Biskupi dávajú na vedomie, že riešenia, ktoré budú použité pri ekonomických a  sociálnych problémoch, musia zodpovedať humanitárnemu étosu, ktorý prevláda a formuje sa v kresťanstve a ktorý definuje základy štátu a spoločnosti v Nemecku. „Jeho základnými zložkami sú ľudská dôstojnosť, ľudské práva, najmä ochrana života od jeho počiatku až po prirodzený koniec, ako aj solidarita.“

ZDROJ: DEMRADIO.DE