Nepočujúci katolíci z Európy sa stretnú na Slovensku

„Na začiatku bola veľká túžba nepočujúcich katolíkov z rôznych krajín Európy stretávať sa a povzbudzovať vo viere,“ hovorí páter Silvester Michal Poliak, OFM. Tentoraz to bude od 20. do 24. júna na Slovensku.
Zuzana Artimová 30.04.2024
Nepočujúci katolíci z Európy sa stretnú na Slovensku

Počas stretnutia nepočujúcich katolíkov budú hodnotiť doterajšie aktivity a vytvárať nové vízie pastorácie v jednotlivých európskych krajinách. Snímka: archív KCN BA, DCE

Historicky prvé stretnutie spoločenstva s  názvom Deaf Catholics of Europe (DCE) sa konalo v roku 2015 v Ríme. „Odvtedy sú stretnutia každé dva roky, vždy v inej vyžrebovanej krajine. Na doteraz poslednom podujatí, ktoré bolo v roku 2022 v nemeckom Aachene, padol lós práve na Slovensko.“

NEMÔŽU SA STRETNÚŤ VŠETCI

Hoci by chceli, nemôžu sa, žiaľ, stretnúť všetci nepočujúci. „Kapacitne by sme museli rezervovať halu či štadión. Keďže to finančne ani personálne nie je možné, prichádzajú vždy len traja-štyria zástupcovia z každého štátu.“

Na slovenskom stretnutí očakávame 50-člennú delegáciu zo 14 krajín – Talianska, Francúzska, Španielska, Portugalska, Nemecka, Anglicka, Írska, Holandska, Švédska, Česka, Rakúska, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Prídu nepočujúci kňazi a diakoni, ale aj rehoľná sestra, ktorá je okrem straty sluchu aj zrakovo postihnutá.

„Na stretnutiach DCE sa vždy zúčastňujú nepočujúci laici aj zasvätené osoby. Pre naše územie akosi nie je zvykom, že by sme videli pri oltári kňaza, diakona či rehoľníka, ktorý by mal veľké telesné postihnutie. V zahraničí je Cirkev otvorená aj pre postihnutých, ktorí chcú Bohu slúžiť osobitným zasvätením,“ zdôrazňuje páter Silvester.

INŠPIRATÍVNY PROGRAM

Hlavným miestom podujatia bude Marianka. „Tam budeme posilňovať svoju vieru a ducha pri modlitbách, rozjímaniach a slávení svätej omše. Čo sa týka pracovnej stránky, na úvod zhodnotíme doterajšie pastoračné skúsenosti a aktivity DCE v jednotlivých krajinách.“

Priestor dostanú príspevky a prezentácie rôznych prednášateľov, ktorých obsah bude námetom na prácu v kňazskej, pastoračnej a mediálnej skupine. Záverečné výstupy sa stanú nosnou kostrou pre program DCE na nasledujúce dvojročné obdobie. Pracovný program je určený iba pre zástupcov delegácií. Ale organizátori nezabudli ani na posilnenie komunitného ducha.

V Lúčkach pri Kremnici bude v sobotu 22. júna program zameraný na budovanie vzájomných vzťahov a pozvaní sú všetci nepočujúci zo Slovenska. Páter Silvester dodáva, že na agapé po spoločnej svätej omši bude priestor na rozhovory a spoznávanie.

Podujatie vyvrcholí v nedeľu 23. júna o 10.30 v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Svätú omšu bude celebrovať bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský a predseda Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve vladyka Milan Lach. Počas večerného programu sa odsúhlasí dvojročný plán, zvolia sa noví členovia rady DCE a vyžrebuje sa hostiteľská krajina pre stretnutie v roku 2026.

POVZBUDENIE V SPOLOČENSTVE

Cieľom podujatia je najmä povzbudenie v spoločenstve. „Potrebujú ho rovnako počujúci aj nepočujúci, ktorí to však majú oveľa náročnejšie. Apoštol Pavol píše Rimanom, že viera pochádza z počutia a počutie skrze Kristovo slovo (porov. Rim 10, 17). Aby ich viera rástla, aj nepočujúci potrebujú ,počuť‘ Kristovo slovo. Slová sú u nepočujúcich prirodzene spojené s posunkami, ktoré tvoria ich materinský jazyk. Preto je pre nepočujúcich nesmierne dôležité, aby sa im Kristovo evanjelium a učenie Cirkvi predkladalo v posunkovom jazyku,“ vysvetľuje páter Silvester.

Pre duchovný život nepočujúcich je prirodzené, že svoju vieru budujú najmä komunitne. „Spoločné stretávania, modlitby, povzbudzovania sú pre nich najlepší prostriedok prehlbovania viery a kresťanskej identity. Zároveň hľadajú cesty, ako by sa aktívnejšie mohli zapojiť do služby Cirkvi. Nie je to ľahké, keďže Cirkev ešte nie je stále dosť pripravená vytvárať podmienky na aktívnu participáciu postihnutých ľudí na pastoračných aktivitách.“

PROSBA O MODLITBY A PODPORU

Podporiť blížiace sa podujatie môže každý. „V mene nepočujúcich by som chcel poprosiť všetkých čitateľov KN o modlitbovú duchovnú podporu a obety, aby toto podujatie milostivý Pán Boh požehnal a všetkých zúčastnených zahrnul svojimi milosťami. Každá modlitba, každá obeta je nesmierny dar, ktorý duchovne povzbudzuje a dáva silu k naplneniu cieľa. Ako organizátori tohto stretnutia to veľmi potrebujeme, a preto úpenlivo prosíme o vaše modlitby.“

Páter Silvester sa na verejnosť obracia aj s prosbou o finančnú podporu. „V mene všetkých nepočujúcich Slovenska a celej Európy by som chcel s  pokorným a  úprimným srdcom poprosiť všetkých dobrých a štedrých ľudí o pomoc a podporu, ktorá by nám umožnila materiálne zabezpečiť organizovanie tohto stretnutia. Viac informácií nájdete na webovej stránke Kresťanského centra nepočujúcich Bratislava – https://kcnba.nawebe.net. Už vopred všetkým úprimne ďakujeme.“