Nezneužívajme účelovo náboženstvo

Pápež František 22. augusta cez sociálnu sieť vyzval proti zneužívaniu náboženstiev na ospravedlňovanie násilia a rozoštvávanie konfliktov.
VN SK 25.08.2020
Nezneužívajme účelovo náboženstvo

V odkaze s kľúčovým slovom (hashtag) „#Ľudské bratstvo“ Svätý Otec napísal: „Boh nepotrebuje, aby ho niekto obránil, a nechce, aby sa jeho meno používalo na terorizovanie ľudí. Žiadam všetkých, aby prestali účelovo zneužívať náboženstvá na podnecovanie nenávisti, násilia, extrémizmu a slepého fanatizmu.“

Spomedzi mnohých situácií vo svete, pri ktorých dochádza k zneužívaniu náboženstva extrémistami, spomeňme aktuálne Nigériu. Najmä severné regióny krajiny sužuje teror zo strany fundamentalistických islamistov Boko Haram a skupín kočovného etnika Fulanov. Po útokoch teroristov na vidiecke obyvateľstvo počas posledného týždňa v severonigérijskom štáte Kaduna miestna vláda nariadila zákaz vychádzania.

V sobotu 22. augusta sa na výzvu Konferencie biskupov Nigérie začala 40-dňová modlitbová iniciatíva za pokoj v tomto štáte. Otčenáš, ZdravasSláva sa budú veriaci modliť vždy po modlitbe Anjel Pána až do 30. septembra. V Deň nezávislosti Nigérie, ktorý sa slávi 1. októbra, sa veriaci zjednotia v modlitbe bolestného ruženca obetovaného za záchranu Nigérie.

Dodajme, že za Nigériu Svätý Otec obetoval aj mariánsku modlitbu Anjel Pána na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Pripomeňme si jeho slová: „Drahí bratia a sestry, Panna Mária, na ktorú dnes rozjímavo hľadíme v jej nebeskej sláve, je Matkou nádeje. Nedávno bol tento jej titul vložený do Loretánskych litánií. Vzývajme jej príhovor na všetky situácie vo svete, kde sa prejavuje smäd po nádeji; nádeji na mier, na spravodlivosť, na dôstojný život. Dnes by som sa chcel modliť osobitne za obyvateľstvo severnej oblasti Nigérie, ktoré je obeťou násilia a teroristických útokov.“