Nie sme Bohom zabudnutí

V nedeľu 16. júna pápeža Františka privítali v talianskom meste Camerino, postihnutom pred troma rokmi zemetrasením. Navštívil obydlia ľudí, ktorí stále znášajú následky katastrofy, a slávil s celým spoločenstvom svätú omšu. Popoludní si upravil program, aby sa mohol stretnúť s prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi.
VN SK 17.06.2019
Nie sme Bohom zabudnutí

Svätý Otec František sa modlil pred sochou Panny Márie zničenej zemetrasením. Snímka: profimedia.sk

Camerino je 7-tisícové starobylé mestečko v regióne Marky, v hornatej centrálnej časti Talianska, asi 200 km severovýchodne od Ríma.

Z 381 kostolov diecézy je 345 v havarijnom stave vrátane katedrály, ktorú pápež mohol navštíviť iba s prilbou na hlave. Aj samotné námestie (piazza Cavour) obyvateľom sprístupnili výnimočne iba kvôli pápežskej bohoslužbe.

Ústredným bodom pastoračnej návštevy bolo slávenie Eucharistie na spomínanom námestí. V homílii Svätý Otec adresoval prítomným najmä slová povzbudenia opierajúce sa o vieru v účinnú pomoc Ducha Svätého, pričom poukázal na tajomstvo Najsvätejšej Trojice ako tajomstvo Boha, ktorý je blízky človeku.

„V neistote, ktorú pociťujeme navonok i vnútri, nám Pán dáva istotu: pamätá na nás. Pamätá, znovu k nám prichádza so srdcom, lebo mu ležíme na srdci. A zatiaľ čo tu dolu na zemi sa na mnohé veci v chvate zabúda, Boh nás nenechá upadnúť do zabudnutia.

V jeho očiach nie je nikto opovrhnutý, pre neho má každý človek nekonečnú hodnotu. Prosme každý deň o milosť pamätať na to, že nie sme Bohom zabudnutí, že sme jeho milované, jedinečné a nenahraditeľné deti,“ uviedol v homílii Svätý Otec.

Program pastoračnej návštevy uzavrelo popoludňajšie improvizované stretnutie Svätého Otca s 200 prvoprijímajúcimi deťmi a stovkami ich príbuzných a katechétov, ktoré sa konalo v športovej hale.