Nositeľ Nobelovej ceny bol vymenovaný do Pápežskej akadémie vied

Svätý Otec František vymenoval za riadneho člena Pápežskej akadémie vied Stefana Waltera Hella, odborníka na nanovedu.
VN SK 26.07.2019
Nositeľ Nobelovej ceny bol vymenovaný do Pápežskej akadémie vied

Stefan Walter Hell je známy tým, že vyvinul fluorescenčnú mikroskopiu vysokého rozlíšenia, ktorá umožnila presnosť niekoľkých nanometrov, čím sa od „mikroskopov“ prešlo k „nanoskopom“.

Je nositeľom viacerých ocenení, ako Kavliho ceny za nanovedu a Nobelovej ceny za chémiu 2014.

Stefan Hell má 56 rokov a pochádza z rumunského Aradu. Doktorát z fyziky získal v roku 1990 na Univerzite v Heidelbergu.

Neskôr pracoval v Európskom laboratóriu molekulárnej biológie, vo výskume na Univerzite v Turku vo Fínsku. Bol tiež hosťujúcim výskumníkom na Oxfordskej univerzite.

Nový riadny člen Pápežskej akadémie vied Stefan Walter Hell v súčasnosti pôsobí v Nemecku, kde je od roku 2002 vo vedúcej funkcii na Inštitúte Maxa Plancka pre biofyzikálnu chémiu v Göttingene a od roku 2017 aj na Inštitúte Maxa Plancka pre lekársky výskum v Heidelbergu.

Je ženatý a má dve deti.