Nositeľ Templetonovej ceny kritizuje ateizmus

„Považujem ateizmus za nezlučiteľný s vedeckou metódou, pretože ide v podstate o vieru v nevieru. Môžete neveriť v Boha, ale tvrdiť, že neexistuje, s istotou nie je z vedeckého hľadiska dôsledné,“ hovorí Marcelo Gleiser, profesor kozmológie, ktorý sa stal tohtoročným laureátom Templetonovej ceny.
VN CZ 27.03.2019
Nositeľ Templetonovej ceny kritizuje ateizmus

Šesťdesiatročný Marcelo Gleiser, ktorý sa ako rodený Brazílčan stal prvým latinskoamerickým nositeľom tohto vyznamenania udeľovaného za mimoriadny prínos pre duchovný rozmer života, sa sám označuje za agnostika.

Ocenený bol - ako čítame v odôvodnení – „ako mimoriadny hlas medzi vedcami minulosti a súčasnosti, odmietajúci tvrdenie, že by veda sama mohla viesť k posledným pravdám o povahe skutočnosti a za to, že v svojom verejnom intelektuálnom pôsobení poukazuje na historické, filozofické a kultúrne súvislosti existencie.

Marcelo Gleiser zastáva názor, že moderná veda priviedla ľudstvo späť k metaforickému centru stvorenia skrze odhaľovanie nepravdepodobnej jedinečnosti našej planéty a mimoriadnej vzácnosti ľudského rodu ako inteligentných bytostí schopných porozumieť významu existencie.

Jeho teória humanocentrizmu, teda centrality človeka, prevracia kopernikovskú víziu sveta a postuluje novú kozmickú morálku, v ktorej bude posvätnosť života rozšírená na celú planétu a všetky živé bytosti.

Nadácia Johna Templetona so sídlom v pensylvánskom West Conshohocken oznámila svoje rozhodnutie v utorok 19. marca. Templetonova cena je jedným z najvýznamnejších každoročne udeľovaných ocenení, priznávajúca laureátom 1,1 milióna britských libier.

V minulosti ju dostali napríklad Matka Tereza, brat Roger Schutz, dalajláma, Tomáš Halík a pred rokom jordánsky kráľ Abdulláh II.