Notre Dame musí ostať chrámom

Stály pozorovateľ Svätej stolice pri organizácii UNESCO vystúpil s príspevkom v rámci diskusií o rekonštrukcii Katedrály Notre Dame. Podľa parížskeho arcibiskupa dosiahla zbierka na jej obnovu 38 miliónov eur, čo je iba 10 % sumy prisľúbenej donormi.
VN CZ 15.07.2019
Notre Dame musí ostať chrámom

Vizualizácia jedného z moderných návrhov rekonštrukcie Notre Dame. Snímka: profimedia.sk

Francesco Follo vystúpil 8. júla na fóre Výboru pre svetové kultúrne a prírodné dedičstvo, ktoré prebieha v hlavnom meste Azerbajdžanu.

„Svätá stolica si želá, aby sa Katedrála Notre Dame v Paríži vrátila veriacim, neveriacim i budúcim generáciám, podľa princípov, ktorými sa riadi starostlivosť o kultúrne dedičstvo vrátane jej základnej náboženskej dimenzie, čo je tiež nevyhnutnou podmienkou jej zhodnotenia.“

Pripomenul tiež slová pápeža Františka, ktorý - bezprostredne po ničivom požiari 15. apríla tohto roka - zatelefonoval parížskemu arcibiskupovi Michelovi Aupetitovi s prianím, aby sa katedrála po rekonštrukcii stala „znamením viery tých, ktorí ju vybudovali, materským kostolom svojej diecézy, architektonickým a duchovným dedičstvom Paríža, Francúzska a celého ľudstva“.

V tejto súvislosti vatikánsky delegát položil dôraz na náboženskú dimenziu katedrály a zachovanie posvätného charakteru miesta. „Ohľady na požiadavky kultu a s ním spojenej praxe musia ostať prioritou,“ uviedol Francesco Follo.

„Je zásadne dôležité bdieť nad zachovaním tohto významu. Rekonštruované prvky musia zodpovedať cieľom, pre ktoré bola katedrála vybudovaná, aby bola zachovaná čitateľnosť jej identity,“ zdôraznil vatikánsky pozorovateľ na pôde UNESCO.

Vystúpenie vatikánskeho diplomata reaguje na uverejnenie návrhov moderných variantov rekonštrukcie parížskej katedrály, medzi ktorými sa objavil napríklad gigantický skleník na streche.

Podľa parížskeho arcibiskupa Michela Aupetita sa doteraz na obnovu katedrály vybralo 38 miliónov eur, čo je suma takmer desaťkrát nižšia ako prisľúbených 850 miliónov eur, ktoré ohlasoval francúzsky minister kultúry Frank Riester v polovici mája.

Parížska Katedrála Notre Dame patrí k najslávnejším gotickým stavbám na svete; od roku 1991 je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO a po právnej stránke je majetkom francúzskeho štátu.