Nová apoštolská konštitúcia o rímskej kúrii

Apoštolská konštitúcia Praedicate evangelium (Hlásajte evanjelium) obsahuje a systematizuje mnohé reformy, ktoré sa už v posledných rokoch uskutočnili. Dáva rímskej kúrii misijnejšiu štruktúru. Do platnosti vstúpi 5. júna, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého.
VN SK 22.03.2022
Nová apoštolská konštitúcia o rímskej kúrii

Na čele úradov v rímskej kúrii môžu byť po novom laici a laičky. Snímka: profimedia.sk

Praedicate evangelium s rozsahom 250 článkov nahrádza apoštolskú konštitúciu Pastor bonus, ktorú promulgoval Ján Pavol II. 28. júna 1988 a v platnosti bola od 1. marca 1989. Na texte pracovali od roku 2013.

Nová apoštolská konštitúcia právne vyjadruje reformný proces realizovaný počas posledných deviatich rokov prostredníctvom zlúčení a úprav, ktoré viedli k vytvoreniu nových dikastérií.

Napríklad vznik Dikastéria pre evanjelizáciu je zjednotením Kongregácie pre evanjelizáciu národov a Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie. Novinkou je tiež zriadenie Dikastéria pre charitatívnu službu, reprezentovanú úradom Apoštolskej charity, ktorá tak získava v rímskej kúrii významnejšiu úlohu.

Ďalšie zlúčenie sa týka Komisie pre ochranu maloletých, ktorá sa stáva súčasťou Dikastéria pre náuku viery. V preambule sa pripomína, že každý kresťan je misionárskym učeníkom. Špecifikuje sa, že každý – teda aj laik a laička – môže byť vymenovaný do riadiacich funkcií v rímskej kúrii.

Zdôrazňuje sa, že rímska kúria je nástrojom v službe rímskeho biskupa aj pre potreby univerzálnej Cirkvi, a teda aj biskupstiev a miestnych cirkví. Zvlášť sa zdôrazňuje synodalita ako bežný spôsob práce rímskej kúrie.

Napokon sa stanovuje, že pre klerikov a rehoľníkov slúžiacich v rímskej kúrii je mandát v úradoch rímskej kúrie päťročný a môže byť obnovený na druhé päťročné obdobie. Po jeho uplynutí sa dotyční vrátia do diecéz alebo komunít.