Nové vakcíny nie sú morálne závadné

„Očkovanie novými vakcínami proti COVID-19 od spoločností Pfizer a Moderna nie je nemorálne“ – potvrdili 23. novembra cez sociálne siete zástupcovia Biskupskej konferencie Spojených štátov (USCCB).
VN SK 01.12.2020
Nové vakcíny nie sú morálne závadné

„Najnovšie vakcíny proti COVID-19 nie sú nemorálne,“ uvádzajú americkí biskupi. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Biskupi takto zorientovali veriacich vzhľadom na otázky ohľadom použitia derivátov získaných z buniek potratených detí na vývoj vakcín.

Ako vysvetlil predseda Doktrinálneho výboru USCCB Kevin Carl Rhoades a predseda prolife výboru Joseph Fred Naumann, „ani vakcína od spoločnosti Pfizer, ani vakcína od Moderny nezahŕňali použitie bunkových línií, ktoré pochádzali z plodového tkaniva odobratého z tela potrateného dieťaťa, ani na úrovni návrhu, vývoja alebo výroby.

Nie sú však úplne bez spojenia s potratom, pretože spoločnosti Pfizer a Moderna použili na jeden z potvrdzujúcich laboratórnych testov svojich výrobkov kontaminovanú bunkovú líniu. Existuje tu teda prepojenie, ale je pomerne vzdialené.“

Vyskytujúce sa názory o údajnej morálnej neprípustnosti použitia týchto vakcín uviedli americkí biskupi Rhoades a Naumann na pravú mieru týmto vyjadrením:

„Niektorí tvrdia, že ak je vakcína akýmkoľvek spôsobom spojená s kontaminovanými bunkovými líniami, potom je nemorálne byť nimi očkovaný. Toto je nepresným podaním katolíckeho morálneho učenia“.

Vo svojom vysvetlení sa biskupi USA odvolávajú i na tri vatikánske dokumenty týkajúce sa tejto problematiky: na analýzu Pápežskej akadémie pre život z roku 2005 Morálne úvahy o vakcínach pripravených z buniek získaných z abortovaných ľudských plodov, na inštrukciu Dignitas personae o niektorých otázkach bioetiky z roku 2008, ktorú uverejnila Kongregácia pre náuku viery (najmä č. 34 - 35), a na nótu Pápežskej akadémie pre život z roku 2017 o používaní vakcín.