Noví zasvätení majú vyššie vzdelanie

Mladí, vzdelaní a zapájajúci sa do činnosti Cirkvi - taký portrét rehoľníčok a rehoľníkov v Spojených štátoch amerických podáva nový prieskum, spracovaný Centrom pre aplikovaný sociologický výskum pri Georgetownskej univerzite.
VN CZ 28.01.2020
Noví zasvätení majú vyššie vzdelanie

Výskum si objednal Výbor pre klérus, zasvätený život a povolania pri Biskupskej konferencii USA. Vo vzorke boli zasvätené ženy a muži, ktorí zložili sľuby v priebehu minulého roka. Priemerný vek respondentov bol 39 rokov, pričom viac ako polovici opýtaných bolo 34 rokov a menej.

Zaujímavé informácie poskytuje údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní nových rehoľníkov - štvrtina má magisterský a tri štvrtiny bakalársky univerzitný diplom.

Deväť z desiatich opýtaných odpovedalo, že pred vstupom do noviciátu už vykonávali jednu alebo viac liturgických služieb - 51 percent ako lektori, 44 percent ako akolyti a 42 percent ako mimoriadni rozdávatelia svätého prijímania.

Okrem toho 91 percent respondentov uviedlo, že sa pravidelne zúčastňovalo na rôznych modlitebných stretnutiach a rovnako tak deväť z desiatich opýtaných absolvovalo kurzy duchovnej formácie a obnovy.

Prieskum najstaršej katolíckej univerzity v Spojených štátoch ďalej hovorí o veku, v ktorom sa respondenti rozhodujú pre duchovné povolanie. Polovica rehoľníkov a rehoľníčok uviedla, že na túto cestu prvýkrát pomysleli v osemnástich rokoch alebo aj skôr, čo dosvedčuje trvalú tendenciu pomerne raných duchovných povolaní.

A čo sa týka zemepisného pôvodu nových zasvätených, takmer tri štvrtiny z nich sa narodili v Spojených štátoch amerických, pričom 10 percent z nich tvoria Hispánci a 9 percent Aziati. Rehoľníci a rehoľníčky zahraničného pôvodu veľkou mierou pochádzajú z Filipín.