Nový člen Pápežskej akadémie vied

Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Steven Chu z USA sa stal členom Pápežskej akadémie vied.
VN SK 24.10.2018
Nový člen Pápežskej akadémie vied

Za riadneho člena vedeckej inštitúcie založenej v roku 1603, ktorá je jedinou nadnárodnou inštitúciou svojho druhu, ho vymenoval pápež František.

Steven Chu je profesorom fyziky a molekulárnej a bunkovej fyziológie na Stanfordovej univerzite v Kalifornii.

V roku 1997 bol spoluocenený Nobelovou cenou za fyziku za štúdium o vývoji metód chladenia a zachytávania atómov laserovým svetlom.