Nový projekt vo Viedni sa volá Ježiš v meste

08.06.2018
Nový projekt vo Viedni sa volá Ježiš v meste

Rakúsko odštartovalo nový projekt Ježiš v meste. Inšpirovaní duchovnou atmosférou Svetových dní mládeže sa aj mladí v Rakúsku rozhodli dať život novému projektu. Chcú zažiť nielen nádhernú atmosféru, ale tiež duchovnú zmenu Viedne.

Ježiš v meste je stretnutím mladých z celého Rakúska a obyvateľov konkrétnej viedenskej mestskej časti. Prvý ročník odštartoval 7. júna vo viedenskom Neustadte (Nové Mesto). Program bol sústredený v kapucínskom kostole a hlavným pilierom stretnutia bola misia. Podujatie sprevádzala ranná a večerná modlitba chvál a príhovory, svätá omša, krátke katechézy i koncerty.

Mladí sa mohli rozhodnúť, ako sa budú v rámci programu angažovať v misii. Mohli navštíviť domov dôchodcov, nemocnicu či väznicu, alebo sa stať súčasťou modlitebného či chválového tímu; tiež mohli evanjelizovať na ulici alebo byť pre iných načúvajúcim uchom a byť k dispozícii svojmu blížnemu. Akcia, počas ktorej nielen mladí ľudia načerpali z duchovného pokrmu, vyvrcholila v nedeľu 10. júna popoludní.