Nový Zéland liberalizuje potraty

Nový Zéland liberalizuje zákon o potratoch. Až doteraz bolo ukončenie tehotenstva v tejto krajine považované za trestný čin. Novela zákona zavádza potrat na požiadanie do 20. týždňa tehotenstva.
E- kai 24.08.2019
Nový Zéland liberalizuje potraty

Ilustračná snímka: ingimage.com

Parlament Nového Zélandu prijal zmeny a doplnenia zákona o antikoncepcii, sterilizácii a potratoch 94 hlasmi za a 23 proti. Najväčšie zmeny sa týkajú potratov.

Doposiaľ sa zákroky uskutočňovali v tzv. šedej zóne a vyžadovali si súhlas dvoch nezávislých lekárov. Teraz má matka možnosť zabiť dieťa bez akéhokoľvek lekárskeho skúmania do 20. týždňa, teda do okamihu, keď je zvyčajne cítiť jeho kopanie.

V neskoršom týždni tehotenstva bude potrebný lekársky posudok.

Novozélandský episkopát vyjadril nesúhlas s novým zákonom, ako aj nad nedostatkom úprimného a úctivého dialógu o tejto otázke. V mene biskupov vystúpila Cynthia Piperová z diecéznej komisie pre sociálnu spravodlivosť a poukázala na dôvody, pre ktoré si ženy vyberajú potraty.

Medzi hlavnými dôvodmi sú chudoba, sociálna stigma, nedostatok podpory komunity, vydieranie od partnera alebo rodiny a izolácia.

Návrh biskupov sa zameriava viac na posilnenie politík podpory žien a na podporu organizácií, ktoré im pomáhajú. Hovoriť o „výbere“ je nezmyselné, keď ženy nemajú prakticky žiadnu možnosť riešiť situáciu a prostredie alebo hospodárska situácia ich k tomu núti.

Nový zákon si tieto otázky vôbec nekladie a nesnaží sa ich vyriešiť. Cirkevná strana tiež pripomína priame a dlhodobé psychologické a emocionálne problémy, ktorým čelia ženy ktoré podstúpili potrat.