Nový Zéland zrušil právo na život nenarodeným

Novozélandský parlament v stredu 18. marca v treťom čítaní schválil zákon, ktorým sa mení predchádzajúce zákonné nariadenie, ktoré viac ako štyridsať rokov obmedzovalo ukončenie tehotenstva na prípady, pri ktorých bol ohrozený život matky.
VN CZ 22.03.2020
Nový Zéland zrušil právo na život nenarodeným

Nový zákon, za ktorý hlasovalo 68 poslancov, zatiaľ čo 51 ho zamietlo, vyškrtáva potrat zo zoznamu trestných činov a je možné ho vykonať do dvadsiateho týždňa tehotenstva.

Po uplynutí tejto lehoty môže žena požiadať o umelé prerušenie tehotenstva, ak to schváli lekár, ktorý s prihliadnutím na jej fyzické a duševné zdravie „usúdi, že potrat je primeraný okolnostiam“.

„Zákonná definícia dôvodov na ukončenie tehotenstva po dvadsiatom týždni je natoľko hmlistá, že ho potenciálne umožňuje prakticky do narodenia,“ vyhlásila Cynthia Piperová, hovorkyňa biskupskej konferencie.

Na obranu práva na život u nenarodených sa opakovane počas parlamentnej debaty vyslovili takisto novozélandskí biskupi, ktorí v tlačovom vyhlásení vyjadrili hlboké sklamanie nad prijatím zákona.

„Ide o karikatúru ľudských práv. Presvedčenie, že plod nie je fyzická osoba, ignoruje skutočnosť, že tu začal geneticky jedinečný život, ktorý nie je matkin ani otcov.“

Tento ostrovný štát pritom už dnes zaznamenáva jednu z najvyšších úrovní potratov vo svete. Iba za rok 2018 tam bolo ukončených 13,5 tehotenstva na 1 000 žien vo veku od 15 do 44 rokov, čo je dvojnásobná hodnota oproti Nemecku (7,1) či Taliansku (6,2).