Obeťami koronavírusu sú aj klauzúrne kláštory

Klauzúrne rehoľné sestry sú tichými obeťami ochorenia COVID-19 v Španielsku. Už pred pandémiou koronavírusu čelilo veľa týchto kláštorov vážnym problémom.
E- kai 12.01.2021
Obeťami koronavírusu sú aj klauzúrne kláštory

Teraz sú v situácii extrémnej chudoby. V Španielsku je asi 800 klauzúrnych kláštorov, z ktorých je viac ako 30 mužských.

Pred vypuknutím pandémie bol každý mesiac zatvorený jeden klauzúrny kláštor. Dôvodom bol nedostatok povolaní a vysoký priemerný vek mníšok, ktorý je viac ako 70 rokov.

Predaj vlastného pečiva, hostií alebo šitie liturgických odevov ledva umožňovali udržiavanie kláštorov. Mnoho komunít profitovalo z potravinových bánk a žilo z dôchodkov starších sestier.

Vypuknutie pandémie radikálne zhoršilo situáciu kláštorných komunít. V marci boli zatvorené kláštorné obchodíky. Navyše farnosti a arcibratstvá stiahli svoje objednávky, pretože boli zrušené procesie Veľkého týždňa.

Veľa komunít sa nakazilo koronavírusom; napriek tomu, že nie sú k dispozícii žiadne oficiálne údaje, je známe, že COVID-19 si vyžiadal vysoký počet obetí v klauzúrnych kláštoroch.

V Tolede žije 150 sestier v 12 kláštoroch. Obdobie pandémie prežili s veľkými ťažkosťami, ale v tomto okamihu zachvátil rehoľné domy hlad. Podobne je to v Madride. Rodiny, veriaci i miestni turistickí sprievodcovia sa snažia sestrám pomôcť.

Vďaka ich úsiliu boli v Tolede kláštory otvorené, a tak návštevníci mohli spoznať bohaté umelecké dedičstvo, o ktoré sa sestry starajú. Malý poplatok za vstupné umožní komunitám prežiť.