Objavili a vydali doteraz neznáme dielo Jána Pavla II.

Vatikánske knižné nakladateľstvo vydalo v týchto dňoch zväzok nazvaný Kristus, Cirkev a svet. Katechéza na Areopágu, ktorého autorom je Karol Wojtyła, teda svätý Ján Pavol II.
VN CZ 07.05.2019
Objavili a vydali doteraz neznáme dielo Jána Pavla II.

Ide o text, ktorý bol napísaný v roku 1966 a objavený len vlani a v októbri bol zverejnený v poľštine (kázaním na Areopágu). Rukopis má 39 strán a obsahuje meditácie o podstate kresťanstva na základe príhovoru sv. Pavla na aténskom Areopágu (Sk 17,22-34).

„Nevieme, komu boli tieto katechézy určené, ani kedy a či vôbec boli niekde zverejnené - uvádza bývalý osobný sekretár poľského pápeža, kardinál Stanislav Dziwisz.

Ich autor sa obracia ku všetkým, ktorí mu načúvajú alebo k ľuďom našej doby. Pamätník a emeritný krakovský arcibiskup v predslove k Wojtyłovmu textu zdôrazňuje okolnosť, že „vychádza práve v terajšej dobe, keď znovu pociťujeme potrebu hlbokej a všeobecnej katechézy o pravdách viery, ktorá nás kompletne uvedie do tajomstva Božieho pôsobenia v ľudských dejinách“.

Spomínaných trinásť katechéz „vyžaruje mystickú dimenziu Jána Pavla II. a jeho ustavičný dialóg s Bohom v modlitbe. Hĺbka týchto textov - poznamenáva kardinál Dziwisz - dokonale odráža jeho mimoriadne poňatie sveta z hľadiska spoločenstve s Otcom i Synom i Duchom Svätým“.

Tieto katechézy umožňujú priblížiť sa k tajomstvu Boha, ktoré hlásal sv. Pavol v Grécku a v jeho stopách Ján Pavol II. po celom svete.

Wojtyłov rukopis nesie na každej stránke vľavo hore incipit AMDG (Ad maiorem Dei gloriam) alebo J + M (Ježiš a Mária) alebo monogram zložený z gréckych písmen Chí a Ró, teda Christos.