Obnovia pútnickú trasu od Baltu do Ríma

Dávne pútnické cesty našich predkov zažívajú nový rozmach. Združenie Romea Strata sa usiluje o obnovu pútnickej trasy, ktorou sa k apoštolským hrobom do Ríma uberali pútnici z pobaltských krajín, Poľska, Česka a Rakúska.
VN CZ 27.06.2019
Obnovia pútnickú trasu od Baltu do Ríma

Ilustračná snímka: ingimage.com

V Aquileii sa stretli zakladatelia spomínanej organizácie, združujúcej predstaviteľov piatich talianskych regiónov, ktorými cesta prechádza, skôr než sa v Toskánsku pripojí k hlavnej pútnickej trase do Ríma, zvanej Via Francigena.

Na schôdzke sa zúčastnila aj delegácia z Česka, Rakúska a Poľska. Nechýbal ani predstaviteľ Svätej stolice, Eugenio Bruno z Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu.

„Vatikán podporuje obnovu starých pútnických trás. Zážitok cesty na sväté miesto je totiž osvedčeným spôsobom evanjelizácie. Týmto spôsobom tiež Cirkev vychádza von, môže sa stretnúť s ľuďmi hľadajúcimi zmysel života a spásy,“ uviedol Eugenio Bruno a dodal, „večné pravdy o človeku sú stále rovnaké.

Ukazuje sa, že stredovekí pútnici a dnešní pútnici sú si v istom zmysle navzájom podobní. Zmenil sa iba spôsob putovania, organizačné aspekty. To, čo človeka vedie k tomu, aby sa vydal na cestu, však zostáva rovnaké.

Pri povrchnom pohľade by sa mohlo zdať, že veľa pútnikov hľadá len turistické ciele, pretože navonok nevykazujú záujem o duchovné veci.

Ak sa nám ale podarí preniknúť za toto zdanie, objavíme skutočné otázky, ktoré si ľudia sami kladú, a vtedy sa ukazuje, že človek je stále rovnaký ako v stredoveku.“