Ochotne sa dajte do služby blížnym (video)

V deň liturgickej spomienky Obetovania Panny Márie 21. novembra zverejnili videoposolstvo pápeža Františka k blížiacim sa 34. svetovým dňom mládeže 2019 (SDM), ktoré sa budú konať v januári v Paname s mottom ,Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova’ (Lk 1, 38).
VN SK 24.11.2018
Ochotne sa dajte do služby blížnym (video)

Vo videoposolstve sa pápež obracia na mladých celého sveta, veriacich aj neveriacich, s povzbudením objaviť hodnoty charakteristické pre mladosť.

„Mnohí mladí majú ochotu dať sa do služby iným a takto môžu zmeniť svet revolúciou služby,“ hovorí Svätý Otec. Pozýva ich uviesť tento aktívny postoj do života v kresťanskej perspektíve:

„Dať sa do služby blížnemu neznamená len byť pripravený konať. Je potrebné byť v dialógu s Bohom v postoji načúvania, ako to robila Mária. Ona počúvala, čo jej povedal anjel a potom odpovedala.“

Svätý Otec František sa v súvislosti so SDM venuje mariánskej téme už po tretí raz. Uzatvára tak cyklus zamyslení, ktoré sprevádzali mladých na ceste medzi SDM 2016 a SDM 2019.

Po prvýkrát má posolstvo Svätého Otca v príprave pred SDM podobu videa bohatého na dynamické zábery zo života mladých.

Ako uvádza Dikastérium pre laikov, rodinu a život v súvislosti s publikovaním pápežského posolstva, cieľom použitia vizuálneho média je „zachytiť čo najširší okruh mladých a reagovať tak na ich prianie vyjadrené v procese nedávnej synody, aby sa v Cirkvi komunikovalo formami, ktoré budú bližšie ich spôsobu vyjadrovania“.

Videoposolstvo slúži ako prostriedok duchovnej prípravy na blížiace sa podujatie a tiež ako inšpirácia pre pastoráciu mladých na celom svete.

Vatikánske Tlačové stredisko už zverejnilo aj podrobný harmonogram apoštolskej cesty.

Svätý Otec v rámci nej okrem ústredného programu s mládežou absolvuje aj oficiálne stretnutia s verejnými predstaviteľmi Panamy, navštívi nápravnovýchovné zariadenie pre mladistvých a posvätí oltár obnovenej katedrály v hlavnom meste.