Očkovanie je skutok lásky

„Zaočkovanie sa je jednoduchý, ale hlboký spôsob, ako podporiť spoločné dobro a dbať jeden o druhého, najmä o tých najzraniteľnejších." To je odkaz pápeža Františka vo videoposolstve, ktoré adresoval 18. augusta krajinám Latinskej Ameriky.
VN SK 24.08.2021
Očkovanie je skutok lásky

Aj Svätý Otec František vyzýva ľudí, ktorým to zdravotný stav dovoľuje, aby sa dali zaočkovať. Snímka: repro – Youtube.com/Vatican News

Svätý Otec František tvrdí, že zaočkovať sa riadne povolenými vakcínami je skutok lásky. Zmysel týchto svojich slov vysvetľuje odkazom na sociálnu náuku Cirkvi.

Vo videoposolstve určenom obyvateľom latinskoamerických krajín v súvislosti so zdravotnou kampaňou očkovania proti COVID-19 pápež František v španielčine hovorí: „V bratskom duchu sa pripájam k tomuto posolstvu nádeje na lepšiu budúcnosť. Vďaka Bohu a práci mnohých máme dnes vakcíny, aby sme sa ochránili pred COVID-19. Prinášajú nádej na ukončenie pandémie, ale len vtedy, ak budú dostupné pre všetkých a ak budeme vzájomne spolupracovať.“

Svätý Otec poukazuje na postoj lásky k blížnemu, ktorý siaha od okruhu najbližších až po príslušníkov iných národov. „Zaočkovať sa vakcínami schválenými kompetentnými orgánmi je skutok lásky. I napomáhať tomu, aby tak urobila väčšina ľudí, je skutok lásky.

Lásky k sebe samému, lásky k príbuzným a priateľom, lásky k všetkým národom. Láska je aj sociálna a politická, existuje sociálna láska a politická láska; je univerzálna, vždy naplnená malými gestami osobnej lásky, schopnými premieňať a zlepšiť spoločnosť (porov. Laudato si’, 231; Fratelli tutti, 184).“

Krátke videoposolstvo uzatvára pápež František slovami povzbudenia a požehnaním. „Zaočkovanie sa je jednoduchý, ale hlboký spôsob, ako podporiť spoločné dobro a dbať jeden o druhého, najmä o tých najzraniteľnejších.

Modlím sa k Bohu, aby každý mohol prispieť svojím malým zrnkom piesku, svojím malým gestom lásky; nech je akokoľvek malé, láska je vždy veľká. Prispejme týmito malými gestami k lepšej budúcnosti. Nech vás Boh žehná, a veľká vďaka.“