Odmietajme zlo

V nedeľu 19. júla pri poludňajšom stretnutí s veriacimi pápež František z okna pozdravil na námestí stovky ľudí, ktorí prišli na stretnutie s ním.
VN SK 20.07.2020
Odmietajme zlo

Na Námestí sv. Petra pomaly pribúdajú veriaci na pravidelnej nedeľnej modlitbe Anjel Pána so Svätým Otcom. Snímka: profimedia.sk

V úvodnom príhovore pred modlitbou Anjel Pána a udelením požehnania sa zamyslel nad odkazom podobenstva o kúkoli (Mt 13) z evanjeliového čítania 16. nedele v Cezročnom období.

Zasievanie kúkoľa je dielom diabla, ktorého „zámerom je zmariť dielo spásy, spôsobiť, aby Božiemu kráľovstvu kládli prekážky ničomní pracovníci, rozsievači škandálov. Dobré semeno a kúkoľ totiž nepredstavujú abstraktné dobro a zlo, ale nás, ľudské bytosti, ktoré môžu nasledovať buď Boha, alebo diabla“.

Pápež František pripomenul rozlišovanie medzi samotným zlom a dotyčným človekom. „Zlo treba odmietať, ale voči zlým osobám treba mať trpezlivosť. Nejde o pokryteckú toleranciu, ktorá ukrýva dvojtvárnosť, ale o spravodlivosť ovládanú milosrdenstvom.“

Napokon Svätý Otec poukázal v podobenstve na dva spôsoby vnímania dejín. Hospodár totiž vidí doďaleka, za problém, kým sluhovia vidia iba samotný problém.

„Sluhom leží na srdci pole bez buriny, hospodárovi dobrá pšenica. Pán nás pozýva osvojiť si jeho pohľad, ktorý sa zameriava na dobrú pšenicu a dokáže sa o ňu postarať aj vtedy, keď pomedzi rastie burina. Nie je dobrým spolupracovníkom Boha ten, kto sa naháňa za obmedzeniami a nedostatkami ostatných, lež ten, kto vie rozpoznať to dobro, ktoré potichu rastie na poli Cirkvi a dejín, a stará sa oň, až kým nedozrie.“