Olomoucká arcidiecéza začala Rok sv. Cyrila

Dňa 14. februára oslavujeme nielen sviatok sv. Valentína, ale pripomíname si aj pamiatku úmrtia sv. Cyrila. Tento rok uplynulo už 1150 rokov od smrti tohto „apoštola Slovanov“. Oboch solúnskych bratov si pripomenuli aj v Českej republike.
cirkev .cz 18.02.2019
Olomoucká arcidiecéza začala Rok sv. Cyrila

Liturgickou a akademickou oslavou sa vo štvrtok 14. februára začal v Olomouckej arcidiecéze jubilejný rok k 1150. výročiu úmrtia sv. Cyrila. Pri tejto príležitosti celebroval v olomouckej katedrále svätú omšu ku cti sv. Cyrila a Metoda olomoucký pomocný biskup Antonín Basler.

Po liturgii sa v sakristii olomouckej katedrály uskutočnilo akademické kolokvium na tému Svätý Cyril ako prekladateľ.

Prítomným sa prihovoril Ladislav Tichý a o „Cyrilo-metodských jubileách“ hovorila Jitka Jonová. Na záver predstavili český preklad Jeruzalemskej Biblie a akcie jubilejného roka.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner hovoril o význame týchto slovanských apoštolov na sympóziu, ktoré prebiehalo v poľskej Čenstochovej (13. - 14. februára 2019).

Hlavné oslavy na Velehrade
V nedeľu 17. februára prebehli hlavné oslavy sviatku svätých vierozvestcov na Velehrade. Predpoludním tam slávnostnú svätú omšu v Bazilike sv. Cyrila a Metoda celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

V Českej republike si pripomenuli sv. Cyrila a Metoda aj púťou. V sobotu 16. februára začal v Levém Hradci 38. ročník Cyrilo-metodskej púte, ktorej trasa je rozvrhnutá na sedem mesiacov. Na Velehrad tak dorazí 24. augusta.

Zmyslom púte, ktorej iniciátorom bol v roku 1982 kardinál František Tomášek, je ďakovať za dar viery a prosiť za český národ, aby znovu našiel svoje duchovné korene.

Predsedovia poputujú do Ríma
V tomto roku sa tiež uskutoční spoločná cesta predsedov poslaneckých snemovní českého a slovenského parlamentu na česko-slovenskú spomienku 1150 rokov od smrti sv. Cyrila v Ríme (21. - 22. marca).

Hlavnými bodmi cesty by mala byť bohoslužba v Bazilike sv. Klimenta spojená s pietnym aktom pri hrobe sv. Cyrila, súkromná audiencia u Svätého Otca a oslava 95. narodenín kardinála Jozefa Tomka.