Opäť sa znárodňuje, tentoraz v Eritrei

Eritrejská vláda rozhodla o vyvlastnení všetkých zdravotníckych zariadení spravovaných Katolíckou cirkvou.
VN CZ 19.06.2019
Opäť sa znárodňuje, tentoraz v Eritrei

Ako potvrdila vatikánska agentúra Fides (15. 6.), vládni činitelia sa dostavili do katolíckych nemocníc a požiadali ich vedenie o podpis dokumentu, ktorý potvrdzuje prevod vlastníctva.

Po odmietavej reakcii vláda dala všetky nemocnice vypratať, prepustila všetok personál a de facto tak ukončila možnosť liečby a ošetrenie pre najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva.

Pravdepodobne ide o trest
„Pravdepodobne ide o potrestanie Katolíckej cirkvi za to, že sa dožadovala demokratizácie,“ komentuje dianie v Eritrei taliansky novinár Enrico Casale z novín Africa, ktorý vydáva Spoločnosť afrických misionárov (tzv. Bielych otcov).

„Katolícka cirkev v Eritrei bola vždy rešpektovaná, pretože patrí k štyrom vyznaniam povoleným tamojším režimom a môže slobodne vyznávať svoju vieru.

Doteraz mohla Cirkev vyvíjať celý rad činností sociálneho charakteru v chudobných oblastiach, ktoré štát zanedbával, napríklad v Danakilskej preliačine, kde žije kočovné etnikum Afar.

V tomto púštnom kraji je jediné zdravotnícke zariadenie, ktoré prevádzkuje niekoľko sestier uršulínok, a je teda mimoriadne dôležité. Teraz sa stav drasticky zmenil. Katolícke nemocnice boli oporným pilierom štátneho zdravotníckeho systému.

Hovoríme o zhruba sedemdesiatich zariadeniach od nemocníc cez polikliniky po zdravotné strediská, ktoré poskytovali prevažne bezplatnú starostlivosť bez ohľadu na vierovyznanie.

Vláda teraz využila zákon schválený v roku 1995, podľa ktorého preberá všetky sociálne služby na svojom území. Tento zákon nebol aplikovaný všeobecne, ale iba v zriedkavých prípadoch - napríklad v rokoch 2017 - 2018 bolo na jeho základe zavretých osem katolíckych kliník.

Isté je, že Katolícka cirkev okrem náboženskej a sociálnej úlohy bola kvôli svojej verejnej pozícii akýmsi tŕňom v oku eritrejského režimu. Katolícki biskupi trvalo vyzývali na demokratizáciu štátu, čo u asmarskej vlády, samozrejme, nevyvolalo príliš vľúdne reakcie.

Podľa niektorých názorov môže byť náhle uplatnenie uvedeného zákona z roku 1995 určitým druhom odvetného opatrenia proti Katolíckej cirkvi,“ hovorí Enrico Casale.

Biskupi vyzývajú na zmierenie
Eritrejskí biskupi v aprílovom pastoračnom liste vyzývali „na proces národného zmierenia, ktorý by zabezpečil sociálnu spravodlivosť pre všetkých obyvateľov“.

Po mierovej zmluve s Etiópiou biskupi upozornili na humanitárnu situáciu eritrejského obyvateľstva a dožadovali sa zásadných reforiem. „Tón listu,“ píše spravodajská agentúra Fides, „však nebol kritický, ale konštruktívny.

Biskupi neskrývali problémy krajiny, avšak naliehali na zmierenie a národný dialóg. Nešlo o útok na vládu Eritrey, hoci si ho zrejme takto vyložila. Aj dnes Cirkev pracuje na tom, aby zabránila ďalšiemu vyhroteniu celej situácie.“