Ostrým hladom trpí vo svete viac ako 100 miliónov ľudí

V roku 2018 trpelo v 53 krajinách približne 113 miliónov ľudí takým hladom, ktorý medzinárodné organizácie nazývajú ostrý. Tieto údaje sa nachádzajú v spoločnej správe pripravenej Európskou úniou, Organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Svetovým programom výživy (PAM), ktorá bola predložená 3. marca v Bruseli.
E- kai 10.04.2019
Ostrým hladom trpí vo svete viac ako 100 miliónov ľudí

Ilustračná snímka: ingimage.com

Pri posudzovaní úrovne hladu vo svete bol prijatý päťstupňový program, v ktorom najvyššie úrovne sú kríza, naliehavá potreba a nedostatok/hlad a najväčší hlad sa označuje ako ostrý.

Správa ukazuje, že v roku 2018 zažilo silný nedostatok potravín o 11 miliónov ľudí menej ako v predchádzajúcom roku. Zároveň sa však mierne zvýšil počet krajín s ľahkým hladom a ďalších 143 miliónov občanov 42 krajín sa blíži k hranici akútneho hladu.

Okrem toho v 17 krajinách je situácia v porovnaní s rokom 2017 stabilná alebo výrazne zlepšená.

Spoločný dokument troch organizácií uvádza, že 2/3 obyvateľstva, ktoré zažíva ostrý hlad, žije len v 8 krajinách, z ktorých všetky sú postihnuté dlhodobými ozbrojenými konfliktmi, často skutočnými občianskymi vojnami.

Ide o Afganistan, Konžskú demokratickú republiku, Etiópiu, Nigériu, Južný Sudán, Sudán, Sýriu a Jemen.

Situácia v krajinách, ktoré nie sú zahrnuté do správy z dôvodu nedostatku údajov, je tiež znepokojujúca. Ide o Severnú Kóreu a Venezuelu.

Okrem toho by uvedené údaje mali pridať približne 29 miliónov ľudí žijúcich v podmienkach ostrého hladu v dôsledku klimatických zmien alebo prírodných katastrof.