Otec európskej jednoty sa stal ctihodným

Pri audiencii prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Marcella Semerara v sobotu 19. júna schválil pápež František dekréty umožňujúce blahorečenie skupiny desiatich rehoľných sestier alžbetínok, umučených od februára do mája 1945 v Poľsku.
VN SK 22.06.2021
Otec európskej jednoty sa stal ctihodným

Konrad Adenauer (vľavo) s Robertom Schumanom Snímka: profimedia.sk

Všetky sestry, ktoré sa starali o chorých a starých ľudí, boli brutálne zavraždené vojakmi Červenej armády. Svätý Otec František schválil aj blahorečenie jezuitského kňaza nemeckého pôvodu zo 17. storočia.

Johann Philipp Jeningen (1642 – 1704) dokázal zmeniť malú kaplnku zasvätenú Matke Božej na vrchu Schönenberg vo Württemberskom vojvodstve na obľúbenú mariánsku svätyňu, ktorá je cieľom mnohých pútí.

Pápež rovnako schválil dekréty o hrdinských čnostiach piatich osobností. Nachádza sa medzi nimi i Robert Schuman. Tento francúzsky katolík sa venoval politike, ktorú chápal ako poslanie a službu, ako skutok poslušnosti Božej vôli, prežívaný v modlitbe a živený každodennou Eucharistiou.

Od 14. septembra 1940 do 12. apríla 1941 ho väznilo gestapo. Podarilo sa mu utiecť a až do konca vojny sa skrýval, väčšinou v kláštoroch. Na konci vojny bol v rokoch 1945 a 1946 zvolený do Ústavodarného zhromaždenia a neskôr ako poslanec zastával významné funkcie vo francúzskej vláde: minister financií, predseda Rady, minister zahraničných vecí, minister spravodlivosti; stal sa morálnou oporou krajiny a presadzoval vytvorenie spoločného systému hospodárskeho a sociálneho rastu.

Robert Schuman sa spolu s Konradom Adenauerom a Alcidom De Gasperim považuje za zakladateľa zjednotenej Európy. Výsledkom ich práce bola Rímska zmluva z 25. marca 1957, ktorou bolo založené Európske hospodárske spoločenstvo. V roku 1958 bol aklamáciou zvolený za prvého predsedu nového Európskeho parlamentu.

Nasledujúci rok vážne ochorel. Keďže nemohol pokračovať vo svojej práci, bol vymenovaný za čestného predsedu Európskeho parlamentného zhromaždenia. Zomrel 4. septembra 1963 v Scy-Chazelles (Francúzsko) vo veku 77 rokov.