Otvára sa kurz pre budúcich postulátorov

Pápežská Lateránska univerzita v spolupráci s Kongregáciou pre kauzy svätých otvorí v budúcom akademickom roku študijný kurz pre budúcich postulátorov a spolupracovníkov v procese blahorečenia alebo kanonizácie.
VN CZ 03.08.2021
Otvára sa kurz pre budúcich postulátorov

Táto služba si vyžaduje špecifické kompetencie a zahŕňa veľa náročnej práce. Lateránska škola pre formáciu v kauzách kanonizácie bude absolventom po dvoch rokoch štúdia udeľovať diplom o odbornej spôsobilosti.

Toto vzdelanie môžu využiť pri práci postulátorov v diecézach, rehoľných inštitútoch alebo na rôznych úrovniach vatikánskej kongregácie. Nový kurz nahradí predchádzajúce jednoročné štúdium, ktoré od roku 1984 organizovala samotná Kongregácia pre kauzy svätých.

Išlo o iniciatívu pápeža Jána Pavla II. s cieľom odborného teologického, historicko-hagiografického a právneho vzdelávania. Rovnakú formáciu bude odteraz na žiadosť pápeža Františka poskytovať Lateránska univerzita, ktorá ponúka prednášky z teológie, cirkevných dejín staroveku, stredoveku a novoveku, kánonického práva a teologicko-právnych základov kanonizovanej svätosti, ako aj dejín práva v prípadoch kanonizácie.