Otvorí sa beatifikačný proces rodičov Jána Pavla II.

Biskupi, ktorí sa zišli na 384. plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov Poľska, odsúhlasili, aby Arcidiecéza Krakov začala beatifikačný proces rodičov Jána Pavla II. Karola Wojtyłu a Emílie, rodenej Kaczorowskej.
E- kai 10.10.2019
Otvorí sa beatifikačný proces rodičov Jána Pavla II.

Po tomto súhlase je možné požiadať Svätú stolicu o otvorenie diecéznej fázy procesu.

„Niet pochýb, že duchovný postoj budúceho pápeža a svätca sa formoval v rodine vďaka viere jeho rodičov. Mohli by sa tiež stať príkladom moderných rodín a patrónmi našich rodín,“ uviedol kardinál Dziwisz v tejto súvislosti.

Emília a Karol Wojtyłowci mali tri deti. Najstarší syn Edmund sa stal lekárom a zomrel vo veku 26 rokov, potom čo sa nakazil šarlachom v nemocnici od pacientov, ktorým pomáhal.

Druhé dieťa, dcéra Oľga zomrela krátko po pôrode.

Mladší syn Karol sa stal veľkým pápežom a svätým Katolíckej cirkvi. Matka pápeža zomrela, keď mal malý Karol len 9 rokov. Otec zomrel v roku 1941 v Krakove.

Hrobka rodiny Wojtyłowcov a Kaczorowskej sa nachádza vo vojenskej časti Rakowického cintorína v Krakove.