Panama potvrdila, že Cirkev je mladá

Od 23. do 27. januára navštívil Svätý Otec František Panamu. Dôvodom bola účasť na 34. svetových dňoch mládeže. V nasledujúcich riadkoch si pripomenieme stretnutia, udalosti a slová tejto výnimočnej cesty.
Ľudovít Malík 29.01.2019
Panama potvrdila, že Cirkev je mladá

Svetové dni mládeže v Paname boli skutočným sviatkom mladých z celého sveta. Snímka: profimedia.sk

Táto v poradí už 26. zahraničná apoštolská cesta sa zhodovala s najväčším sviatkom mladých katolíkov. Skoro štyri milióny obyvateľov krajiny privítalo 300-tisíc mladých zo 156 krajín celého sveta.

Sprevádzalo ich 480 biskupov a veľké množstvo kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok. Aj Slovensko malo v Paname svoje zastúpenie. Približne 240 mladých sprevádzal žilinský diecézny biskup Tomáš Galis, ktorý je pri KBS zodpovedný za Radu pre mládež.

Neprišli sme sa zabávať
Pápež po svojom prílete v stredu 23. januára si najprv musel odpočinúť a tak jeho oficiálny program začal až vo štvrtok 24. januára.

Predpoludnie ešte patrilo zdvorilostnej návšteve u prezidenta Panamy a stretnutiu s osobnosťami krajiny, ale popoludnie si už rezervoval pre mladých, ktorí na neho netrpezlivo čakali.

Pred takouto masovou akciou sa vždy vynorí otázka: Prečo sem prišli toľkí mladí? Čo vlastne očakávajú?

A nie je to zdvorilostná, či formálna otázka, naopak je to dôležitá otázka a ešte dôležitejšia je odpoveď, pretože od toho závisí úspech či neúspech celej akcie.

Na túto otázku pápež hľadal odpoveď počas príhovoru na uvítacej slávnosti na nábreží Cinta Costera v Panama City.

Po prečítaní evanjeliového úryvku o svadbe v Káne pápež uviedol, že tu nie sme preto, aby sme vytvorili nejakú paralelnú cirkev, ktorá je zábavnejšia alebo „cool“. Naopak, chceme si uvedomiť trvalú novosť a mladosť Cirkvi a otvoriť sa novým Turícam, uviedol Svätý Otec.

„Drahí mladí, to, v čom je najväčšia nádej týchto Svetových dní mládeže netreba vidieť v nejakom záverečnom dokumente, v nejakom dohodnutom liste či programe, ktorý máme vykonať. To naviac nádejné na tomto stretnutí budú vaše tváre a jedna modlitba. Toto vzbudí nádej. S tvárou, s akou sa vrátite domov, s modlitbou, ktorú sa naučíte vysloviť s týmto premeneným srdcom.“

Boh nenálepkuje
Piatkový program Svetových dní mládeže býva tradične venovaný pokániu, ktoré tentoraz umocnil sviatok Obrátenia svätého Pavla.

Pápež František prvýkrát v dejinách mládežníckych stretnutí zmenil zavedený priebeh dňa, teda zvyčajnú spoveď niekoľkých mladých účastníkov, a odcestoval za mladými ľuďmi, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli na panamský festival dostaviť.

V predpoludňajších hodinách navštívil bez sprievodu televíznych kamier a iných médií nápravné zariadenie pre mladistvých v obci Pacora, vzdialenej zhruba štyridsať kilometrov od hlavného mesta.

Väznica Las Garzas (Volavky) tu stojí od roku 2012 a na stredoamerické pomery ide o modelovú stavbu. Miestnych 140 mladistvých vo výkone trestu sa nemôže sťažovať na preľudnenie, pretože ubytovacia kapacita je 200 miest.

Správa väznice 15 až 18 väzňom ponúka nevšedný resocializačný program, zahŕňajúci prácu v niekoľkých dielňach, školské vzdelávanie, hudbu a divadlo.

„Na pápežovu návštevu sa na začiatku pozerali skepticky - väčšinou sú totiž evanjelici a pápež ani Panna Mária im nič nehovorí.

Vysvetlili sme im, že pápež nechce hovoriť len s katolíkmi, ale priniesť im posolstvo o láske, pokoji a nádeji, ktoré potrebujú. Bola to tvrdá práca, ale nakoniec sme sa dočkali veľkej zmeny“, uviedla Emma Alba Tejadová, riaditeľka panamských väzníc pre mladistvých.

Táto zmena bola viditeľná na jednom z troch penitentov, ktorých pápež vyspovedal - šestnásťročnej dievčine, ktorá si odpykáva trest za vraždu.

Na začiatku uzavretá mladá žena sa s blížiacim dátumom spovede postupne otvárala, až pristúpila na spoluprácu so speváckym zborom, ktorý sprevádzal bohoslužbu slova. Riaditeľke väznice sa zverila, že túži po stretnutí s pozostalými, aby požiadala o odpustenie.

Počas kajúcej pobožnosti na otvorenom priestranstve nápravného zariadenia zaznelo čítanie z Lukášovho evanjelia. Úryvok opisoval pohoršené reptanie farizejov a zákonníkov, ktorých obťažovala Ježišova blízkosť mýtnikom a hriešnikom a spoločné stolovanie s týmito nenávidenými zložkami spoločnosti.

Pápež František sa v homílii zamýšľal nad odlišnosťou dvoch pohľadov, ktoré vystihujú Ježišov a farizejský prístup. Prvý, spojený s reptaním a klebetením - je jalový a neplodný, a druhý - Pánov pohľad - volá po zmene a obrátení.

Svätý Otec hovoril o nebezpečenstve škatuľkovania a nálepkovania, ktoré „zmrazuje a poznačuje škvrnou nielen minulosť, ale aj prítomnosť a budúcnosť ľudí. Dávame ľuďom nálepky: tento je taký, tento spravil to a to, a musí to niesť do konca života. (...)

A nálepky v konečnom dôsledku nevytvárajú nič iné, než rozdelenia: tu sú tí dobrí a tam sú tí zlí; tu sú spravodliví, tam sú hriešnici. A toto Ježiš neakceptuje, toto je tá kultúra adjektív. Myslite na to, aby ste neupadli do tohto, čo sa nám v spoločnosti tak ľahko ponúka.“

Program Svetových dní mládeže pokračoval v piatok podvečer modlitbou pobožnosti krížovej cesty, ktorá je ich neodmysliteľnou súčasťou. Zúčastnilo sa na nej viac ako 400-tisíc ľudí.

Hodinu a pol trvajúce rozjímanie nad jednotlivými zastaveniami charakterizovala masová uzobranosť mladých účastníkov, z ktorých väčšinu tvorili Panamčania a výrečne tak dokresľovala latinskoamerický temperament.

Tichý oceán na jednej strane a neďaleké mrakodrapy na druhej dotvárali atmosféru, ktorá sa vytvorila na nábreží Cinta Costera pri tejto piatkovej pobožnosti.

Zakončil ju pápež František štvrťhodinovou meditáciou - modlitbou, v ktorej Otcovi milosrdenstva predložil najrôznejšie formy utrpenia dnešného sveta vykúpeného Spasiteľom.

Mária je Boží influencer
Sobotňajšia vigília SDM sa konala v Areáli sv. Jána Pavla II. v Panama City. Jej program naplnili svedectvá, príhovor Svätého Otca a eucharistická adorácia. Spolu s pápežom Františkom sa modlilo okolo 600-tisíc mladých.

So svedectvom sa podelil manželský pár so štyrmi deťmi, mladý muž, ktorý sa dostal zo zajatia drog a zločinu i mladá Palestínčanka, ktorá na SDM v Krakove prežila vnútorné obrátenie.

Svätý Otec vo svojom príhovore jazykom mladých vysvetlil, aký je život, ktorý nám ponúka Kristus.

A môžeme jej povedať so synovskou dôverou: Mária, Boží influencer.

„Ten život ale nie je spása zavesená na oblaku (cloud) v očakávaní, že si ju stiahneme (download), ani nejaká nová aplikácia, ktorú treba objaviť, či nejaké mentálne cvičenie, ktoré je ovocím techniky osobnostného rastu.

Boh nám neponúka ani žiaden návod (tutorial) na vyhľadávanie najnovších správ. Spása, ktorú nám dáva do daru, je pozvaním aktívne sa zúčastniť na jednom príbehu lásky, ktorý sa pretína s našimi príbehmi, ktorý žije a chce sa zrodiť medzi nami, aby sme mohli prinášať ovocie tam, kde sme, takí, akí sme a s kým sme.“

Pápež mladých uistil, že Boh očakáva ich áno, tak ako to urobila aj Panna Mária, skutočná hrdinka obrovského príbehu lásky.

„Bezpochyby sa mladá deva z Nazareta neobjavovala na sociálnych sieťach tej doby, ona nebola niekým vplyvným (influencerom), no bez toho, že by sa o to snažila alebo to vyhľadávala, sa stala ženou, ktorá najviac ovplyvnila dejiny.

A môžeme jej povedať so synovskou dôverou: Mária, Boží influencer.

Pár slovami sa odhodlala povedať áno a dôverovať v lásku, dôverovať v Božie prísľuby, čo je tou jedinou silou schopnou obnovovať, robiť novými všetky veci. A my všetci dnes musíme urobiť niečo nové vnútri, dnes musíme dovoliť, aby Boh niečo obnovil v našom srdci.“

Uvidíme sa v Portugalsku
Záverečnou svätou omšou v nedeľu 27. januára vyvrcholilo 34. svetové stretnutie mládeže v Paname.

Pápež František predsedal Eucharistii na pódiu zdobenom zobrazením Krista s roztvoreným náručím a sochou Panny Márie, patrónky Panamy.

V homílii Svätý Otec mladým predstavil Ježiša, ktorý zjavuje Božie teraz a chce aj nás zapojiť do svojej misie: „oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok“ (Lk 4, 18 - 19).

„Je Božie teraz, ktoré nečaká na ideálne či dokonalé situácie pre svoje zjavenie, ani neprijíma výhovorky pre svoje uskutočnenie. On je časom Boha, ktorý robí každú situáciu a každý priestor správnym a vhodným. V Ježišovi sa začína a prichádza k životu prisľúbená budúcnosť.“

Svätý Otec spomenul aj nedávnu októbrovú synodu o mladých a dôležitosť aktívnej spolupráce na budovaní budúcnosti a vzájomného bratstva.

Mladých vyzval uskutočňovať sen, ktorý si o nich vysníval Pán – nie však až zajtra, ale už teraz.

„Vy, drahí mladí, nie ste budúcnosťou – všetci radi hovoria: Vy ste budúcnosťou – nie, vy ste prítomnosťou; nie ste Božou budúcnosťou, vy mladí ste Božím teraz!“

Pápež mladým položil otázku: „Drahí mladí, chcete zažiť konkrétnosť jeho lásky? Vaše áno nech je naďalej vstupnou bránou, aby Duch Svätý mohol darovať Cirkvi i svetu nové Turíce“.

V závere svätej omše prefekt Dikastéria per laikov, rodinu a život kardinál Kevin Farrell oznámil, že dejiskom budúcich SDM bude Portugalsko v roku 2022.