Pandémia nám pripomína pominuteľnosť

„Ako napísal Gregor Veľký, Boh nás niekedy učí slovami a niekedy nás učí aj faktmi. Dnes je takou udalosťou, prostredníctvom ktorej k nám hovorí Boh, pandémia koronavírusu. Celému ľudstvu to pripomenulo, že všetci sme smrteľní“ - povedal pápežovi Františkovi a členom rímskej kúrie páter Raniero Cantalamessa OFMCap.
VN PL 08.12.2020
Pandémia nám pripomína pominuteľnosť

Kazateľ pápežského domu Raniero Cantalamessa v homílii okrem iného uviedol: „Videnie života z pohľadu našej vlastnej smrti nám pomáha žiť mimoriadne dobre.“ Snímka: profimedia.sk

Kazateľ pápežského domu Raniero Cantalamessa venoval prvú z troch adventných meditácii smrti. Zo sanitárnych dôvodov adventnú homíliu predniesol výnimočne v Aule Pavla VI.

Taliansky kapucín pripomenul, že reflexia nad smrťou zohrala dôležitú úlohu pri prvej evanjelizácii. Podľa jeho názoru dnes môže pomôcť znovu evanjelizovať svet.

Kardinál Cantalamessa upozornil, že existujú dva spôsoby, ktorými je možné hovoriť o smrti: kerygmatický, ohlasujúci Kristovo víťazstvo, alebo s využitím rozumu, kde reflexia nad smrťou nás vedie k dobrému životu.

Tentoraz sa pápežský kazateľ zameral na tento rozumový prístup, ktorý je prítomný vo všetkých kultúrach a patrí tiež ku kresťanskej tradícii. Toto je vyjadrené v modlitbe Žalmu 90: „Tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca,“ ako aj v trapistickom zvolaní: „Memento mori - pamätaj na smrť.“

Raniero Cantalamessa poznamenal, že nevyhnutnosť smrti je každému zrejmá, a to natoľko, že nemecký filozof Martin Heidegger definoval človeka ako bytie smerujúce k smrti. Napriek tomu môže človek svojimi činmi prehlušiť tento nevyhnutný koniec svojho života.

„Hrozilo nám, že na vlne technického pokroku a vedeckých výdobytkov sme sa mohli podobať viac mužovi z podobenstva, ktorý si povedal: ,Máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!̒ (Lk 12, 19).

Súčasná kataklizma nám pripomína, ako málo môže človek plánovať a rozhodovať o svojej budúcnosti, ak nemá vieru. Koľkým vojnám, koľkým zverstvám by sa dalo vyhnúť na zemi, ak by si násilníci a ľudia utláčajúci národy uvedomili, že aj oni budú musieť čoskoro zomrieť,“ povedal kardinál Cantalamessa.

„Videnie života z pohľadu našej vlastnej smrti nám pomáha žiť mimoriadne dobre. Trápia vás problémy a ťažkosti? Zabehnite do budúcnosti a pozrite sa na ne z vhodnej perspektívy, z vlastnej smrteľnej postele. Ako by ste sa potom chceli správať? Aký význam by ste prikladali týmto veciam? Ste s niekým v spore?

Pozrite sa na to zo svojej smrteľnej postele. Čo by ste chceli urobiť: vyhrať alebo sa pokoriť? Tvrdohlavo trvať na svojom alebo odpustiť? Sestra smrť je skutočne naša staršia sestra a dobrá učiteľka. Učí nás tak veľa, ak ju dokážeme usilovne počúvať. Cirkev sa nebojí poslať nás do jej školy.

Kazateľ pápežského domu poznamenal, že úvahy o smrti sú jedinou zbraňou, ktorú je možné v súčasnosti použiť na vymanenie sa z nasýtenosti našej spoločnosti.

Preto je presvedčený, že môžu opäť hrať dôležitú úlohu pri evanjelizácii a že Boh chce, aby jeho proroci dnes ohlasovali pominuteľnosť tohto sveta, pretože miluje svoje deti a nechce, aby ako ovce boli hnané do šeolu, kde by ich pásla smrť.“