Pandémia zatvára katolícke školy

Pandémia negatívne ovplyvnila katolícke vzdelávanie v Spojených štátoch amerických. Podľa Národnej asociácie pre katolícku výchovu bolo v minulom roku zatvorených 138 katolíckych škôl, čo je o 50 percent viac ako v predchádzajúcich rokoch.
E- kai 15.06.2021
Pandémia zatvára katolícke školy

Medzi tými, ktoré krízu neprežili, bol aj 173-ročný Institute of Notre Dame, najstaršia katolícka dievčenská škola v americkom štáte Maryland. V samotnom New Yorku bolo zatvorených 20 škôl, z toho šesť v Bronxe. Počas pandémie najviac utrpeli školy, ktoré sa snažili prilákať rodiny s nižšími príjmami.

Práve tieto komunity boli najviac postihnuté krízou a nezamestnanosťou. Na druhej strane existujú prostredia, kde sa záujem o katolícke vzdelávanie zvýšil. Ukázalo sa, že katolícke školy sa s pandémiou vyrovnali lepšie a menej často sa uchyľovali k dištančnému alebo hybridnému vyučovaniu ako ostatné školy.