Panna Mária bola normálnym dievčaťom

Talianska katolícka televízia TV 2000 vysiela nový televízny program, v ktorom Svätý Otec František komentuje modlitbu Zdravas´, Mária. Program, ktorý prebieha formou dialógu, má aj svoju knižnú podobu. Jej slovenský preklad vydal tento týždeň Spolok sv. Vojtecha.
VN SK 24.10.2018
Panna Mária bola normálnym dievčaťom

Obal knihy rozhovorov. Snímka: ssv.sk

Televízny program sa nazýva Zdravas´, Mária a ide o konverzáciu pápeža Františka s teológom a padovským väzenským kaplánom Marcom Pozzom. Podobný televízno-knižný projekt na tému modlitby Otčenáš mal premiéru v novembri minulého roka.

Panna Mária bola normálnym dievčaťom
V 11 častiach televízneho programu vystupujú rozličné osobnosti laikov zo sveta kultúry a umenia. Každý diel sa zameriava na jeden aspekt materstva vykreslený cez príbehy matiek, detí, mučeníčok, rehoľníčok a umelcov.

V úvode vždy zaznie časť konverzácie pápeža Františka s kňazom Marcom Pozzom a Svätý Otec hovorí o Márii ako žene a Božej Matke.

„Panna Mária je normálnym dievčaťom, je dievčaťom dneška - nemôžem povedať, že dievčaťom z mesta, pretože nebývala v meste, ale v dedinke -, bola normálna, bežne vychovaná, otvorená pre vydaj, pre založenie rodiny.“

„Na to, aby sme pochopili Máriu, treba sa vrátiť, stať sa deťmi s detským úžasom a vysloviť Zdravas´, Mária tak ako dieťa – so srdcom dieťaťa, s úžasom, ktorý sme my v tejto kultúre už z veľkej časti stratili. Žasnutie nie je zvyčajnou kategóriou, musíme ju v živote Cirkvi znovuobjaviť.“

Ktokoľvek môže nasledovať Máriu
Pápež František prichádza s osobným názorom, podľa ktorého Panna Mária dobre poznala a milovala Sväté písmo, „bolo to dievča, ktoré prešlo katechézou, no brala ju od srdca.

Ktorákoľvek žena tohto sveta môže povedať: môžem nasledovať Máriu, pretože ona je normálna. Aj jej panenské, čisté manželstvo bolo normálnym manželstvom – práca, nákupy, domáce práce, výchova syna, pomoc manželovi“.

Pápež v televíznom programe okrem Panny Márie nezabúda ani na sv. Jozefa. Zdôrazňuje, že bol jej manželom, ktorému ale nikdy nepovedala, že je Božou Matkou, ktorej má slúžiť.

„Bola podriadená svojmu manželovi podľa kultúry vtedajších čias. Pripravila mu jedlo, rozprávala sa s ním, hovorili spolu o synovi, zdieľali spolu úzkosť, keď v dvanástich rokoch dieťa zostalo v Jeruzaleme.

Počúvala Jozefa a bola voči nemu poslušná. Veľké rozhodnutia robil Jozef, v tom čase to bolo normálne. Mnohokrát prijímal posolstvá od Boha vo sne. Ona je plná milosti, on je spravodlivý. Muž zachovávajúci Božie slovo, spravodlivý. Pekný pár,“ dodáva okrem iného Svätý Otec František v rozhovore.