Pápež daroval milión eur na pomoc po koronavíruse

Svätý Otec František zriadil finančný fond na pomoc obyvateľom Ríma, ktorí sa v dôsledku pandémie ocitli v náročnej situácii - predovšetkým ohľadom zamestnania. Fond nesie meno „Ježiša, Božieho robotníka“ a jeho základom je vklad jeden milión eur pre Rímsku diecéznu charitu.
VN SK 10.06.2020
Pápež daroval milión eur na pomoc po koronavíruse

Ilustračná snímka: ingimage.com

V liste vikárovi pre mesto Rím, kardinálovi Angelovi De Donatisovi Svätý Otec vyjadruje svoju túžbu, aby sa podarilo vytvoriť „alianciu pre Rím“. Cieľom je zapojiť všetkých do aktívnej angažovanosti pre spoločné dobro pri riešení sociálnych následkov pandémie, aby „inštitúcie a obyvatelia pomohli znovuzrodiť mesto so solidárnym srdcom“.

Prvá podpora z nového fondu „Ježiša, Božieho robotníka“ pôjde pre pracovné oblasti, ktoré pandémia zasiahla najsilnejšie. Pápež František v liste kardinálovi Angelovi De Donatisovi osobitne hovorí o potrebe dôstojnosti práce pre veľký zástup pracovníkov s nádenníckym alebo príležitostným zamestnaním, ohrozených zmluvami na dobu určitú, či tých, ktorí sú platení na hodiny.

Svätý Otec v liste aj konkrétne uvádza „stážistov, domácich pracovníkov, malých podnikateľov, samostatných živnostníkov - zvlášť v najviac postihnutých odvetviach“.

Ako konštatuje pápež František, „medzi nimi sú mnohí otcovia a matky rodín, ktorí lopotne bojujú, aby mohli prestrieť stôl pre svoje deti a zabezpečiť im potrebné minimum. Teší ma pomyslenie na to, že by sa tu mohla vytvoriť príležitosť na opravdivú alianciu pre Rím, v ktorej sa bude každý svojím dielom cítiť protagonistom znovuzrodenia našej komunity po kríze“.

Svätý Otec František v liste pozýva k aktívnej účasti na tomto projekte. Na prvom mieste oslovuje kňazov Rímskej diecézy, aby boli prvými prispievateľmi do nového fondu a nadšenými podporovateľmi tejto myšlienky v svojich komunitách.

Poslednou prosbou pápeža v liste je apel na „dobré srdce Rimanov“, keďže teraz „nestačí dávať len zo svojho nadbytku. Chcel by som vidieť prekvitať naše mesto solidaritou susedských dverí, činnosťami, ktoré pripomínajú postoj sabatného roka, v ktorom sa odpúšťajú dlhy, prestávajú sa viesť spory, pohľadávky sa vyžadujú podľa schopnosti dlžníka, a nie podľa trhu“.