Pápež František je proti genderovej ideológii

Vatikánsky predstaviteľ pri úradoch Spojených národov v New Yorku vystúpil s príspevkom na tému rodovej ideológie. Pripomenul slová pápeža Františka: „nechceme nikoho diskriminovať, ale ide o nebezpečenstvo pre ľudstvo.“
VN CZ 27.03.2019
Pápež František je proti genderovej ideológii

Hlavné sídlo OSN v New Yorku. Ilustračná snímka: ingimage.com

Arcibiskup Bernardito Auza nešetril silnými slovami. Ako stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v New Yorku pripomenul jasnú pozíciu pápeža Františka ohľadom rodovej ideológie.

Vatikánsky diplomat sa zúčastnil na stretnutí nazvanom Rodová rovnosť a rodové ideológie, chrániť ženy a dievčatá. Cieľom akcie bolo upozorniť na situáciu žien vo svete a monitorovať príslušné politické, ekonomické, občianske a sociálne záležitosti žien.

„Kedysi,“ povedal arcibiskup Auza, „bolo jasné chápanie toho, čo znamená byť ženou, bola to záležitosť chromozómov. Dnes bola táto zrejmosť narušená rodovou ideológiou, ktorá postuluje ľudskú identitu nezávisle od pohlavia.“

„Nahradenie biologického pohlavia touto rodovou identitou,“ pokračoval vatikánsky reprezentant, „má vážne dôsledky nielen v oblasti práva, výchovy, hospodárstva, zdravia, bezpečia, športu, jazyka a kultúry, ale aj po stránke antropológie, ľudskej dôstojnosti, ľudských práv, manželstva a rodiny, materstva a otcovstva, nehovoriac o osudoch žien, mužov a predovšetkým detí.“

Pápež František - pripomenul arcibiskup Auza - je dôrazným zástancom dôstojnosti a práva nebyť diskriminovaný vo vzťahu k tým, ktorí sa necítia reprezentovaní svojím biologickým pohlavím, zároveň však hovorí veľmi jasne o nebezpečenstvách rodovej ideológie pre jednotlivca i spoločnosť.

Vatikánsky diplomat citoval 56. bod apoštolskej exhortácie Amoris laetitia, v ktorom pápež zdôrazňuje, že rodová ideológia popierajúca prirodzenú vzájomnosť muža a ženy smeruje k spoločnosti bez pohlavných rozdielov a vyprázdňuje antropologický základ rodiny.

„Táto ideológia zavádza výchovné projekty a legislatívne smernice, ktoré podporujú osobnú identitu a citovú intimitu radikálne odčlenenú od biologickej diverzity medzi mužom a ženou. Ľudská identita je ponechaná na individualistickú voľbu, ktorú možno časom zmeniť.

Je znepokojujúce, že určité ideológie tohto typu, s nárokom odpovedať na isté, niekedy pochopiteľné túžby, snažia sa presadiť ako jediný spôsob zmýšľania, ktorý má určovať aj výchovu detí.

Nesmieme ignorovať, že aj keď je možné rozlišovať medzi biologickým pohlavím (sex) a spoločensko-kultúrnou úlohou pohlavia (gender), nemožno jedno od druhého oddeľovať.

Na druhej strane biotechnologická revolúcia v oblasti ľudského plodenia priniesla možnosť manipulovať s plodiacim aktom; urobila ho nezávislým od pohlavného vzťahu medzi mužom a ženou.

Týmto spôsobom sa ľudský život a rodičovstvo stali skutočnosťami, ktoré sa dajú skladať a rozkladať, podliehajúcimi najmä túžbam jednotlivcov alebo párov. Jedna vec je chápať ľudskú krehkosť a zložitosť života, druhá vec je prijímať ideológie, ktoré si nárokujú navzájom oddeľovať neoddeliteľné aspekty skutočnosti.

Neupadnime do hriechu tým, že si budeme nárokovať miesto Stvoriteľa. Sme stvorenia, nie sme všemohúci. Stvorenie nás predchádza a musí byť prijímané ako dar. Zároveň sme povolaní starať sa o našu ľudskosť, čo predovšetkým znamená prijať a rešpektovať ju takú, ako bola stvorená.“

Pápežský reprezentant pripomenul tiež slová encykliky Laudato si', kde pápež v 155. bode hovorí o prijatí vlastného tela, ktoré je predpokladom k tomu, aby sme prijímali celý svet ako dar, a je základom ľudskej ekológie.

O komplementarite mužov a žien hovoril pápež tiež v príhovore k biskupom Portorika 8. júna 2015, kde vysvetľoval, že rozdielnosť pohlavia nie je niečím, čo je nutné poprieť, aby sme žili slobodnejšie a spravodlivejšie, ani nástrojom sváru či podriadenosti, ale je daná človeku k spoločenstvu a plodeniu.

Počas generálnej audiencie 15. apríla 2015 potom pápež označil snahy propagátorov rodovej ideológie za krok späť, pretože odstránenie sexuálnej rozdielnosti prináša v skutočnosti problém a nie riešenie.

„Ak spochybníme prirodzenú dualitu a komplementárnosť muža a ženy,“ poznamenal ďalej arcibiskup Auza, „je ohrozené samotné poňatie seba samého ako ľudskej bytosti.

Telo prestáva byť charakteristickým rysom človeka, ktorý je redukovaný na ducha a vôľu. Ľudská bytosť sa tak stáva takmer abstrakciou. Pápež František - pripomenul ďalej vatikánsky diplomat - je znepokojený najmä výučbou rodovej ideológie na školách, pri ktorej sú deti od najútlejšieho veku podnecované k pochybnostiam nad svojou existenciou, nad svojou identitou ako chlapci alebo dievčatá a sugeruje sa im, že pohlavie je možné si zvoliť.“

V závere arcibiskup Auza odcitoval Františkove slová k poľským biskupom (27. júla 2016).

Položil si vtedy otázku: Prečo sa toto vyučuje? A odpovedal s tým, že v hre sú inštitúcie, ktoré platia školské knihy. „Sú to ideologické kolonizácie, podporované veľmi vplyvnými krajinami, aj v tých štátoch a kultúrach, ktoré nesúhlasia s touto novou a radikálnou antropológiou.“