Pápež František navštívi Assisi

Už o mesiac uzrie svetlo sveta nová encyklika pápeža Františka „o bratstve a sociálnom priateľstve“. Vatikánsky hovorca Matteo Bruni 5. septembra oznámil, že Svätý Otec podpíše encykliku s talianskym názvom Fratelli tutti (Všetci bratia) 3. októbra v Assisi.
VN SK 07.09.2020
Pápež František navštívi Assisi

Svätý Otec František po dlhých mesiacoch vycestuje mimo Vatikánu a aspoň súkromne navštívi Assisi. Archívna snímka je zo 4. októbra 2013. Snímka: profimedia.sk

Krátku návštevu podnikne pápež v predvečer sviatku sv. Františka Assiského. Jeho príchod do areálu svätyne je naplánovaný na 15.00. Svätý Otec bude sláviť Eucharistiu pri hrobe sv. Františka a na záver podpíše encykliku.

Tlačové stredisko Svätej stolice informovalo o tom, že pre pandemickú situáciu sa návšteva uskutoční v súkromnej forme, bez účasti veriacich. Po svätej omši sa František vráti na do Vatikánu.

Názov encykliky korešponduje so slovami sv. Františka z Assisi omnes fratres, ktorými sa obracia na bratov vo svojich Napomenutiach (Admonitiones IV - VIII, Cap. VI - De imitatione Domini, s. 29).

Encyklika Fratelli tutti (Všetci bratia) s podnadpisom Sulla fraternità e l´amicizia sociale (O bratstve a sociálnom priateľstve) bude v poradí treťou encyklikou pápeža Františka.

Prvou je Lumen fidei - o viere (vydaná 29. júna 2013, z veľkej časti pripravená ešte Benediktom XVI.). Druhou je Laudato si´ - o starostlivosti o náš spoločný domov, podpísaná 24. mája 2015.

Októbrová návšteva pápeža Františka v Assisi bude štvrtou v poradí. Ako hlava Katolíckej cirkvi navštívil toto miesto 4. októbra 2013, 4. augusta 2016 a 20. septembra 2016.