Pápež František navštívil jubilujúce komunity v Toskánsku

Vo štvrtok 10. mája Svätý Otec František uskutočnil pastoračnú návštevu dvoch talianskych laických komunít v Grossete, respektíve v Loppiane. Obe si v tomto roku pripomínajú výročia svojho založenia a obe kladú veľký dôraz na prežívanie evanjeliového spoločenstva a bratstva.

Ján Lauko 11.05.2018
Pápež František navštívil jubilujúce komunity v Toskánsku

Komunita Nomadelfia privítala Svätého Otca krátkym predstavením. Snímka: profimedia.sk

Prvou zastávkou Svätého Otca bola komunita Nomadelfia, kde pôsobí spoločenstvo, ktoré pred 70 rokmi založil don Zeno Saltini s mottom: „Kde bratstvo je zákonom.“ Pápež sem priletel helikoptérou o 8. hodine ráno. Krátko sa pomodlil pri hrobe zakladateľa komunity a v kostole sa stretol s jej členmi.

Ako v Skutkoch apoštolov

Nomadelfia je prorockým dielom, ktoré chce uskutočňovať novú civilizáciu podľa evanjelia, povedal František na úvod svojho príhovoru. Pripomenul apoštolskú horlivosť zakladateľa, ktorou pripravoval pôdu pre zrno evanjelia a jeho odhodlanosť. „Zákon bratstva, ktorý charakterizuje váš život, bol celoživotným snom a cieľom dona Zenona, ktorý túžil po živej komunite inšpirovanej modelom zo Skutkov apoštolov. ,Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné′ (Sk 4, 32). Vyzývam vás, aby ste s dôverou v silu evanjelia a Ducha Svätého pokračovali v tomto životnom štýle číreho kresťanského svedectva.“

Spoločenstvo Nomadelfia (Zákon bratstva) sa snaží uvádzať do praxe život kresťanskej pospolitosti, ako ho opisujú Skutky apoštolov. V roku 1947 ho založil taliansky kňaz Zenon Saltini. Jeho prvým cieľom bolo postarať sa o opustené deti. Neskôr sa spoločenstvo rozrástlo o celé rodiny, ktoré sa snažia žiť bez súkromného majetku, bez financií a sebestačne, a to vrátane výchovy a vzdelávania detí vnútri komunity. Z hľadiska kánonického práva má Nomadelfia štatút farnosti a pred talianskymi zákonmi figuruje ako súkromné združenie občanov. V súčasnosti v nej žije 300 ľudí.
 

Loppiano

 Svätý Otec František sa od spoločenstva Nomadelfia presunul k ďalšiemu významnému   a celosvetovému hnutiu, k hnutiu Fokoláre, ktoré má svoje centrum v mestečku Loppiano.   Na nádvorí uprostred zelene s krásnou toskánskou scenériou sa stretol s miestnou komunitou   za účasti početných hostí.

 

„Ste v začiatkoch...“

Členovia hnutia si pripravili pre Svätého Otca otázky. Pápež v odpovedi upriamil pozornosť na to, že obyvatelia Loppiana sú svedkami ešte len počiatkov tohto diela.
„Je to malé zrnko hodené do brázdy dejín, ktoré už zdarne vyklíčilo, ale ešte musí zapustiť silné korene a priniesť podstatné ovocie v službe misie ohlasovania a stelesňovania Ježišovho evanjelia, ktorú je Cirkev dnes povolaná žiť. A toto si vyžaduje pokoru, otvorenosť, synergiu a schopnosť riskovať.“

Hnutie Fokoláre, známe ako Máriino dielo, je spojené s osobnosťou Chiary Lubichovej (1920 - 2008) a má za sebou 75-ročnú históriu. Mestečko Loppiano založila v roku 1964 a popri stabilnom jadre tvoria jeho komunitu tí, čo prichádzajú zhruba na jeden rok, aby sa potom vrátili s nadobudnutou skúsenosťou do krajín svojho pôvodu. Za posledných desať rokov tu pribudol Univerzitný inštitút Sofia založený Svätou stolicou podľa inšpirácie Chiary Lubichovej a tiež projekt tzv. ekonómie spoločenstva Polo Lionello Bonfanti, do ktorého je zapojených 200 talianskych firiem. Ako centrum spirituality a umenia je Loppiano známe hudobnými skupinami Gen Rosso a Gen Verde a tiež dielňami výtvarného umenia. V samotnom mestečku žije približne 1 000 obyvateľov.
 VRSK, VRCZ