Pápež František opäť krstil

Udeľovanie krstu sa v Sixtínskej kaplnke konalo po ročnej odmlke zapríčinenej pandémiou. Pri nedeľnej svätej omši Krstu Krista Pána 9. januára tak pápež František prijal do spoločenstva Cirkvi šestnásť detí vatikánskych zamestnancov.
VN SK 11.01.2022
Pápež František opäť krstil

Pápež v Sixtínskej kaplnke pokrstil šestnásť detí vatikánskych zamestnancov. Snímka: profimedia.sk

Tento rok prijalo sviatosť krstu 9 dievčat a 7 chlapcov. Pápež posmelil rodičov a krstných rodičov, aby chránili kresťanskú identitu svojich detí. „Je to práca dennodenná, nuž dajte im rásť s tým svetlom, ktoré dnes dostanú.“

Pripojil tiež niekoľko slov aj na adresu „detských muzikantov“, ktorí prežívali svoj životný okamih na rukách rodičov: „Ak kričia, nechajte ich zakričať si, majú totiž ducha spoločenstva, môžeme povedať ducha kapely, vzájomného cítenia, a stačí, aby jeden začal, všetci spustia muziku a je tu hneď orchester.

Nechajte ich pokojne plakať, nech sa cítia slobodne, ale nech im nie je príliš horúco a nech nie sú hladní.“ Záverečné požehnanie udelil Svätý Otec pastorálom sv. Jána Pavla II. – striebornou biskupskou berlou v tvare kríža.

Po svätej omši zostal nejaký čas medzi rodinami v kaplnke, každej z nich zablahoželal a vymenil si s nimi pár slov. Liturgiu tradične sprevádzali spevom členovia zboru Sixtínskej kaplnky.

Minulý rok sa z dôvodu opatrení proti pandémii COVID-19 spoločné udeľovanie krstu nekonalo, rodiny ho slávili samostatne vo farnostiach. Pri poslednom spoločnom slávení, 12. januára 2020, pokrstil pápež František v Sixtínskej kaplnke 32 detí.