Pápež František prijal biskupov Českej republiky

Vo štvrtok 11. novembra prijal pápež František na audiencii biskupský zbor Českej republiky. Ako uviedol po skončení stretnutia predseda Českej biskupskej konferencie, olomoucký arcibiskup Jan Graubner, vyše dvojhodinové stretnutie sa odohrávalo formou veľmi neoficiálneho a otvoreného dialógu. Hovorilo sa aj o očakávaných menovaniach na niektoré české biskupské stolce.

TK KBS 18.11.2021
Pápež František prijal biskupov Českej republiky

Snímka: profimedia.sk

Týždňová návšteva českých biskupov ad limina apostolorum vyvrcholila 11. novembra stretnutím so Svätým Otcom.

Uskutočnilo sa formou veľmi neformálneho a otvoreného dialógu, ktorý trval viac ako dve hodiny - potvrdil predseda Českej biskupskej konferencie arcibiskup Jan Graubner počas stretnutia s novinármi v českom centre Velehrad neďaleko Vatikánu.

Skutočný pastier

„O stretnutí, ktoré trvalo viac ako dve hodiny, je ťažké hovoriť stručne,“ povedal arcibiskup Graubner na brífingu bezprostredne po návrate z Apoštolského paláca.

„Tém bolo viacero a stretnutie bolo naozaj veľmi neformálne. Na začiatku sa povedalo, že odložíme všetky prejavy a budeme spolu hovoriť. To najsilnejšie, čo si z neho odnášam, je skutočný dialóg, skutočné bratské stretnutie vo vzájomnom počúvaní, rešpekte a otvorenosti. Bolo to veľmi povzbudivé stretnutie.

Musím povedať, že pápež sa v tomto momente, ktorý bol z jeho strany - povedal by som - dosť uvoľnený, prejavil ako skutočný pastier, ktorému záleží na každom človeku. Vidíte, že to nielen hovorí v oficiálnych prejavoch alebo dokumentoch, ale že to aj skutočne žije: byť blízko ľuďom.

A to je v podstate to, o čom sme hovorili z rôznych hľadísk. Pápež František začal stretnutie s českými biskupmi komplimentom: ,O Prahe sa hovorí, že je najkrajším mestom v Európe,ʽ“ prezradil ďalej predseda Českej biskupskej konferencie počas stretnutia s novinármi.

„Ale to počul len od iných, sám tam nikdy nebol, ale verí tomu,“ dodal s úsmevom olomoucký arcibiskup. Keď ho vyzvali, aby sa prišiel pozrieť na tú krásu, odpovedal: „Až príde čas.“

Pápeža Františka potešili aj dary vyrobené českými umelcami - krištáľový relikviár svätej Zdislavy a brokátové taniere s peňažným darom a detskými kresbami.

Zažiť synodalitu

V komentári k celkovému priebehu návštevy ad limina predseda Českej biskupskej konferencie uviedol, že na väčšine miest zažili skutočnú synodalitu. Arcibiskup Graubner ďalej poukázal na prebiehajúci synodálny proces.

„Pápež zdôraznil, že nejde o to, aby sme niečo vyriešili, ale predovšetkým o to, aby sme tento proces žili.“

Predseda českého episkopátu pokračoval, že „každá skupina vo farnosti, ktorá sa otvorí synodálnej ceste, každý človek, ktorý vykročí na cestu otvorenosti, ktorý trpezlivo a s láskou počúva druhého a chce poznať, aká je Božia vôľa, urobil veľký krok k uzdraveniu Cirkvi vo svojom konkrétnom prostredí.

Pápež hovorí, že výsledok synody nemá byť dokumentom, ktorý skončí v knižnici, ale chce, aby tento proces pokračoval a uzdravoval“.

Krištáľový relikviár

Svätý Otec dostal od českých biskupov krištáľový relikviár s relikviami svätej Zdislavy, ktorý vyrobil sklár Jiří Pachinek a dizajnér David Sobotka z Kunratíc pri Cvikove.

Relikviár je vyrobený z číreho krištáľového skla technikou ručného tvarovania a vo svojom „srdci“ nesie relikviu svätej Zdislavy, ktorú v prednej časti obklopuje dvanásť slnečných lúčov predstavujúcich dvanásť apoštolov a v zadnej časti sedem lúčov symbolizujúcich sedem darov Ducha Svätého.

Na nohe relikviára, ako pevný základ viery, sú tri krištáľové kamélie - symbol Najsvätejšej Trojice, na ktorých je vyrytý obraz svätej Zdislavy, ako podáva jedlo chudobným a chorým, a na ďalších dvoch je znak Litoměřickej diecézy a latinský text k 800. výročiu narodenia tejto českej svätice.

Umeleckú rytinu vytvoril Arno Čančík, jeden z najvýznamnejších európskych rytcov skla. Centrálna kapsula (relikviár) je priestorovo najdôležitejším miestom, v ktorom je uložená relikvia svätej Zdislavy.

„Českí sklári sa s maximálnou pokorou, úctou a rešpektom k odkazu svätej Zdislavy snažili vytvoriť predmet, ktorý nesie posolstvo dobra, porozumenia, starostlivosti, empatie a lásky,“ hovorí o darčeku dizajnér David Sobotka.

Šek v českých brokátových doskách

Ďalším darom bol šek pre chudobných. Brokátom potiahnuté zložky, ktoré obsahujú šek na 50 000 eur pre pápeža Františka na jeho pomoc núdznym, vyrobila Hedva Český brokát Rýmařov.

Hodvábne brokáty sa v Rýmařove začali vyrábať už v 19. storočí, keď boli založené dve textilné rodinné firmy: Antonín Flemmich a bratia Schielovci. Rýmařovské brokáty boli veľmi známe a žiadané.

Šili sa z nich aj liturgické rúcha, oltárne pokrývky, ozdobné podušky a závesy. „Rýmařovské výrobky boli nielen krásne, ale aj kvalitné, a tak sa v minulosti dostali až do Vatikánu a brokát z Rýmařova doslova dobyl Európu. To sa však zmenilo po roku 1948,“ hovorí Vít Komárek, konateľ spoločnosti Hedva Český brokát.

Súčasné vedenie Hedvy Český brokát Rýmařov sa rozhodlo nadviazať na staršie tradície firiem Flemmich a Schiel a okrem historických a kostýmových brokátov začalo vyrábať aj nové vzory cirkevných brokátov. Preto sa tu zrodila myšlienka vyšiť na látku pápežský znak a látku pokryť platňami.