Pápež František sa modlil ruženec a slávil Turíce

Lurdská jaskynka v hornej časti Vatikánskych záhrad sa v sobotu 30. mája stala dejiskom modlitbovej udalosti v spojení s najväčšími mariánskymi svätyňami piatich kontinentov. Svätý Otec František predsedal modlitbe ruženca s biblickými čítaniami a Loretánskymi litániami. V nedeľu 31. mája celebroval svätú omšu na sviatok Turíc vo Svätopeterskej bazilike.
VN SK 01.06.2020
Pápež František sa modlil ruženec a slávil Turíce

Lurdská jaskyňa vo Vatikánskych záhradách. Snímka: profimedia.sk

V sobotu 30. mája bolo hlavným úmyslom modlitby ruženca vyprosovanie oslobodenia zo situácie pandémie, ktorá má ešte stále v rozličných krajinách svoje rôzne fázy a bude mať dlhodobý ekonomický a spoločenský dosah.

Spojení v modlitbe ruženca
Jednomyseľní a vytrvalí v modlitbe, spolu s Máriou – motto zvolené Pápežskou radou na podporu novej evanjelizácie zároveň vyjadrilo atmosféru vrcholiacej novény pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.

Za účasti niekoľkých desiatok veriacich s rúškami na tvárach a v sprievode speváckeho zboru si Svätý Otec najprv uctil Pannu Máriu Lurdskú kyticou kvetov. Májovú pobožnosť pred sochou Nepoškvrnenej začal modlitbou, ktorú odporúčal v svojom liste veriacim na mariánsky mesiac, osobitne v súvise s tragédiou COVID-19.

Do piatich desiatkov slávnostného ruženca uvedených biblickými čítaniami sa postupne zapájal lekár, zdravotná sestra, vyliečený pacient i príbuzní človeka, čo nákaze podľahol, rehoľná sestra, nemocničný kaplán, farmaceut, novinárka, dobrovoľník i rodičia, ktorým sa v čase pandémie narodilo dieťa.

S priamym prenosom z Vatikánskych záhrad sa spojilo celkovo 34 mariánskych svätýň: Lurdy, Fatima, Čenstochová, Guadalupe, Aparecida a ďalšie svätyne Talianska, Argentíny, USA, Nigérie či Pobrežia Slonoviny. Spojenie aspoň symbolicky znázornila obrazovka s mozaikou živých prenosov z jednotlivých svätýň.

Po Loretánskych litániách a speve Salve Regina predniesol Svätý Otec druhú modlitbu, ktorú odporúčal celej Cirkvi počas mája v spojení s ružencom.
Pápež František, sprevádzaný po boku arcibiskupom Rinom Fisichellom, predsedom Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie, zakončil mariánsku pobožnosť apoštolským požehnaním.

Potrebujeme Ducha Svätého
V nedeľu 31. mája na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, pápež František celebroval slávnostnú svätú omšu na oltári Katedry sv. Petra vo vatikánskej bazilike za účasti niekoľkých desiatok veriacich.

V homílii komentoval druhé liturgické čítanie. Najprv hovoril o tajomstve jednoty, ktorú vytvára Duch Svätý: „Pretože on je dar, žije darujúc sa a týmto spôsobom nás drží pospolu; tým, že nás robí účastnými na tom istom dare. Je dôležité veriť, že Boh je dar, že sa nespráva tak, že berie, ale že dáva.“

Potom upozornil na troch nepriateľov daru jednoty - na narcizmus, viktimizmus, teda človek so seba robí obeť, a na pesimizmus.

„Pri týchto troch – narcistickej modle zrkadla, bôžikovi zrkadla, pri bôžikovi ponosovania sa, cítiť sa niekým len vďaka sťažnostiam, a pri bôžikovi negativizmu, že všetko je čierne, všetko je tmavé – sa nachádzame uprostred hladomoru nádeje a potrebujeme oceňovať dar života; dar, ktorým je každý z nás.

Preto potrebujeme Ducha Svätého, Boží dar, ktorý uzdravuje z narcizmu, viktimizmu a pesimizmu. Uzdravuje od zrkadla, od lamentovania a od tmy,“ uzavrel svoju homíliu na slávnosť Zoslania Ducha Svätého pápež František.