Pápež František vyhlásil Deň pôstu za mier

V súvislosti s aktuálnym konfliktom na Ukrajine Svätý Otec František vyzval v príhovore počas generálnej audiencie 23. februára veriacich i neveriacich ľudí na celom svete, aby sa pripojili modlitbami a pôstom na Popolcovú stredu 2. marca ku Dňu pôstu za mier.
TK KBS VNSK 25.02.2022
Pápež František vyhlásil Deň pôstu za mier

Snímka: profimedia.sk

Pápež František vyjadril bolesť nad vývojom situácie na Ukrajine a vyzval politikov spytovať si svedomie a vyvarovať sa ďalšieho zvyšovania utrpenia ľudí.

„V srdci ma veľmi bolí zhoršenie situácie na východe Ukrajiny. Napriek diplomatickému úsiliu posledných týždňov sa otvárajú čoraz alarmujúcejšie scenáre. Podobne ako ja aj mnohí ľudia po celom svete pociťujú úzkosť a obavy. Opätovne je pokoj všetkých ohrozený jednostrannými záujmami.

Chcel by som vyzvať tých, čo majú politické zodpovednosti, aby si vážne spytovali svedomie pred Bohom, ktorý je Bohom pokoja, a nie vojny; ktorý je Otcom všetkých, nielen niektorých; ktorý chce, aby sme boli bratmi, a nie nepriateľmi.

Prosím všetky zúčastnené strany, aby sa zdržali akéhokoľvek konania, ktoré by vyvolalo ešte väčšie utrpenie pre obyvateľstvo, destabilizujúc spolužitie medzi národmi a znevažujúc medzinárodné právo,“ povedal pápež František a dodal: „A teraz by som chcel apelovať na všetkých, veriacich aj neveriacich.

Ježiš nás naučil, že na diabolskú nezmyselnosť násilia sa odpovedá Božími zbraňami, modlitbou a pôstom.

Pozývam všetkých, aby blížiaceho sa 2. marca, na Popolcovú stredu, zachovali Deň pôstu za mier. Osobitným spôsobom povzbudzujem veriacich, aby sa v tento deň intenzívne venovali modlitbe a pôstu. Nech Kráľovná pokoja ochráni svet pred bláznovstvom vojny.“

Katolícke noviny vám prinášajú dve modlitby, ktoré sa možno v súčasnej situácii pomodliť.

 

Modlitba za pokoj

Ant.: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, hovorí Pán.

V.: Blahoslavení tí, čo šíria pokoj.

R.: Lebo ich budú volať Božími synmi.

Modlime sa.

Všemohúci Bože, ty si stvoril vesmír a podľa tvojej vôle sa odvíjajú dejiny sveta; vypočuj naše prosby a daruj našim časom trvalý pokoj, aby sme s radostným srdcom mohli chváliť tvoje milosrdenstvo. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Alebo:

Bože, milovník a pôvodca pokoja, neznášanlivý duch ťa nemôže chápať a srdce plné nenávisti sa zatvára pred tebou; daj, aby všetci, čo žijú svorne, vytrvali v dobrom, a tí, čo žijú v nepriateľstve, nech sa zmieria a zabudnú na krivdy. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Modlitba v čase vojny a občianskych rozvratov

Ant.: Ja poznám zámer, ktorý mám s vami, hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja, a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.

V.: Budete sa ku mne modliť.

R.: A ja vás vyslyším.

Modlime sa.

Milosrdný a mocný Bože, ty odvraciaš vojny a pokoruješ spupnosť mocných; zmiluj sa nad nami, vzdiaľ od nás hrôzy vojny, zotri nám slzy a daj, aby všetci ľudia nažívali v pokoji ako tvoje deti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Zdroj: Modlitebník pre verejné pobožnosti. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2001