Pápež František vysvätil deväť novokňazov

Pápež František pobozkal ruky deviatim novokňazom, ktorých v Nedeľu Dobrého pastiera 25. apríla vysvätil v Bazilike sv. Petra. V závere slávnosti, ktorá sa po dlhom čase konala pri hlavnom oltári nad hrobom sv. Petra, prišiel zblízka pozdraviť aj ich rodičov.
VN SK 27.04.2021
Pápež František vysvätil deväť novokňazov

Svätý Otec František poprial novokňazom, aby boli pastiermi svätého veriaceho Božieho ľudu. Snímka: profimedia.sk

Na slávnosti so začiatkom o 9. hodine sa v hlavnej lodi vatikánskej baziliky zúčastnili aj rodinní príslušníci ordinandov.

Medzi novokňazmi Rímskej diecézy je okrem Talianov i Rumun, Brazílčan a Kolumbijčan, vo veku od 26 do 43 rokov. Šiesti sa na kňazstvo pripravovali v hlavnom rímskom Pápežskom kňazskom seminári, dvaja v Diecéznom kolégiu Redemptoris Mater a jeden v Seminári Divino Amore.

Sviatostné kňazstvo

V homílii pápež František pozval všetkých k uvažovaniu nad službou, ktorú predstavuje v Cirkvi sviatostné kňazstvo:

„Pán Ježiš Kristus je jediný veľkňaz Nového zákona; ale v ňom je aj celý svätý Boží ľud ustanovený ako kňazský ľud. Navyše si Pán Ježiš spomedzi všetkých svojich učeníkov želal vybrať osobitne niektorých, aby v Cirkvi v jeho mene verejným vykonávaním kňazského úradu v prospech všetkých ľudí pokračovali v jeho osobnom poslaní učiteľa, kňaza a pastiera.“

Po týchto slovách sa Svätý Otec prihovoril priamo deviatim kandidátom svätenia a pripomenul im ich účasť na Kristovom poslaní. „Budete tak ako on pastiermi a toto je to, čím chce, aby ste boli: pastiermi svätého veriaceho Božieho ľudu.

Pastiermi, ktorí kráčajú s Božím ľudom – chvíľami popredu stáda, uprostred či vzadu, ale vždy s Božím ľudom. Služba Bohu a jeho ľudu má vyjadrenie v štýle s troma charakteristikami,“ pokračoval pápež František, „štýl blízkosti, štýl spolucítenia, štýl vľúdnosti. Toto je Boží štýl.“

Nebuďte funkcionármi

„Blízkosť sa týka štyroch vzťahov,“ vysvetlil pápež. Ide o „blízkosť Bohu, blízkosť biskupovi, blízkosť medzi vami navzájom a blízkosť Božiemu ľudu“. Spolucítenie sa prejavuje milosrdenstvom a vľúdnosťou, ktorá je „rodinná, bratská, otcovská; vľúdnosťou, ktorá dáva pocítiť, že si v Božom dome.

Prajem vám tento štýl, ktorý je Božím štýlom“ – zaželal deviatim mladým mužom pápež. Zároveň ich požiadal, aby sa vyvarovali lipnutia na majetku a funkciách: „Prosím, chráňte sa márnivosti, pýchy a peňazí.

Diabol vchádza cez vrecká. Myslite na to, buďte chudobní, ako je chudobný svätý veriaci ľud Boží; buďte chudobní, ktorí milujú chudobných. Nebuďte šplhúňmi cirkevnej kariéry, aby sa z vás nestali funkcionári.“

Nebuďte podnikateľmi

„Keď nejaký kňaz urobí zo seba podnikateľa – či už vo farnosti, alebo v spoločenstve, kde sa nachádza, nech už je to kdekoľvek – stráca blízkosť k ľudu, stráca chudobu, ktorá ho pripodobňuje Pánovi Ježišovi Kristovi, chudobnému a ukrižovanému, a stáva sa podnikateľom – kňazom podnikajúcim, a nie slúžiacim.

Počul som príbeh, ktorý mnou pohol. Jeden kňaz, veľmi inteligentný, veľmi praktický, veľmi schopný, ktorý mal v rukách mnoho spravovania, ale mal srdce pripútané k úradu, jedného dňa, keďže videl, ako jeden z jeho zamestnancov, starší človek, urobil chybu, rozkričal sa naňho. Vyhodil ho.

A ten starý človek z toho umrel. Onen muž bol vysvätený za kňaza, a stal sa z neho neľútostný podnikateľ. Držte sa teda vždy obrazu pastierov blízkych Bohu, biskupovi, vzájomne medzi sebou a voči Božiemu ľudu,“ povedal novokňazom pápež František.

Talianske médiá pri príležitosti vysviacky novokňazov priniesli ich zaujímavé životné príbehy. Jeden z dvojice novokňazov zo seminára Neokatechumenátnej cesty Redemptoris Mater, 28-ročný Samuel Piermarini mal ako nadaný futbalista pred sebou otvorenú cestu do prvoligovej súťaže.

Práve v čase, keď mu tréner klubu AS Rím ponúkol post druhého brankára, dozrelo v ňom rozhodnutie pre kňazstvo.