Pápež kreoval 14 nových kardinálov (video)

Vo štvrtok 28. júna sa v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne slávilo riadne verejné konzistórium kardinálskeho zboru. Pri tej príležitosti Svätý Otec František kreoval 14 nových kardinálov.
28.06.2018
Pápež kreoval 14 nových kardinálov (video)

Jedným z nových kardinálov je aj Angelo Becciu, ktorý príde na Slovensko blahorečiť Anku Kolesárovú. Snímka: profimedia.sk

Noví kardináli pochádzajú z Talianska, Portugalska, Španielska, Poľska, Madagaskaru, Peru, Bolívie, Mexika, Japonska, Iraku a Pakistanu. Traja z nich majú viac ako 80 rokov a kardinálsky titul dostali ako ocenenie za celoživotné zásluhy.

Sprevádzať a slúžiť
Po čítaní z Evanjelia podľa Marka Svätý Otec predniesol príhovor, v ktorom poukázal na Ježišov príklad toho, v čom spočíva pravá autorita v Cirkvi: „Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom“ (Mk 10, 43). Pripomenul, že „obrátenie, premena srdca a reforma Cirkvi majú a vždy budú mať misionársky charakter, pretože predpokladajú zanechať sledovanie a bránenie si vlastných záujmov, aby sa sledovali a obhajovali záujmy Otca.“

Výsledkom tejto zameranosti pre druhých bude to, „že v hodine pravdy, zvlášť v ťažkých chvíľach našich bratov, budeme ochotní a pripravení sprevádzať a prijať všetkých, každého jedného, a nezmeníme sa na dokonalé nárazníky, či už pre obmedzenosť pohľadov, alebo ešte horšie, preto, lebo začneme diskutovať a rozmýšľať, kto je medzi nami dôležitejší,“ dodal Svätý Otec.

V závere citoval z duchovného testamentu sv. Jána XXIII. o jeho vernosti evanjeliovej chudobe: „Ďakujem Bohu za túto milosť chudoby, ku ktorej som sa zaviazal sľubom v mojej mladosti; chudoby ducha ako kňaz podľa Najsvätejšieho Srdca, i reálnej chudoby; a to ma držalo, aby som nikdy nič nepýtal ani posty, ani peniaze, ani výhody, nikdy ani pre mňa, ani pre mojich príbuzných alebo priateľov“ (29. júna 1954).

Kardináli z 11 krajín
Po vyznaní viery a zložení prísahy si noví kardináli z rúk Svätého Otca prevzali sýtočervený biret a kardinálsky prsteň spolu s pridelením titulárneho chrámu resp. diakonie.

Svätý Otec ako zvyčajne každému vyjadril bratským gestom znaku pokoja formou tzv. „amplexu“. Noví kardináli z 11 krajín vyjadrujú všeobecnosť Cirkvi. Ako povedal pápež František už 20. mája, keď ohlásil zvolanie konzistória, pôvod nových kardinálov „vyjadruje všeobecnosť Cirkvi, ktorá aj naďalej ohlasuje milosrdnú lásku Boha všetkým ľuďom zeme. Začlenenie nových kardinálov do Rímskej diecézy okrem toho vyjadruje neoddeliteľné puto medzi Petrovým sídlom a partikulárnymi cirkvami rozšírenými vo svete.“

Návšteva u emeritného pápeža Benedikta XVI.
Po skončení slávnosti Svätý Otec a štrnásti noví kardináli navštívili emeritného pápeža Benedikta XVI. V jeho rezidencii v kláštore Mater Ecclesiae sa im v kaplnke krátko prihovoril a spolu sa pomodlili Zdravas′ Mária. Po prijatí požehnania od Benedikta XVI. sa kardináli presunuli do priestorov Auly Pavla VI., kde každého z nich čakalo stretnutie s okruhom príbuzných, priateľov a známych.

Video z návštevy nových kardinálov u emeritného pápeža Benedikta XVI.