Pápež kreoval nových kardinálov

Pápež František kreoval 28. novembra 13 nových kardinálov. Deväť z nich je vo veku, ktorý im umožňuje účasť na konkláve. Pri slávnostnom konzistóriu vo vatikánskej bazilike Svätý Otec osobne odovzdal insígnie jedenástim novým kardinálom. Dvom, ktorí z Bruneja a Filipín nemohli pricestovať do Ríma, ich odovzdajú pápežskí vyslanci.
VN SK 01.12.2020
Pápež kreoval nových kardinálov

Svätý Otec František kreoval nových kardinálov (na snímke je Raniero Cantalamessa) počas konzistória v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Snímka: profimedia.sk

V poradí siedme konzistórium na kreovanie kardinálov za pontifikátu pápeža Františka malo pre pandémiu osobitný priebeh – s účasťou len stovky osôb, v podobe zjednodušenej o gesto bratského objatia a bez následných gratulácií.

Slávnostný obrad sa konal v predvečer Prvej adventnej nedele o 16.00 pri oltári katedry v zadnej lodi Baziliky sv. Petra.

Kreovanie

Z celkového počtu 13 nových kardinálov boli dvaja predstaviteľmi úradov rímskej kúrie, ďalší šiesti sú arcibiskupmi v rôznych častiach sveta, jeden pôsobil ako kustód konventu v Assisi, štyria ďalší kardináli majú už nad 80 rokov, a tak nemajú právo zúčastniť sa na konkláve.

K tejto poslednej skupine patrí aj kazateľ pápežského domu, kapucín Raniero Cantalamessa.

Po prednesení latinskej modlitby a odznení evanjeliového čítania (Mk 10, 32 - 45) sa pápež František prihovoril špeciálne novým kardinálom.

Povzbudil ich k vernosti Kristovej ceste, pričom vychádzal z evanjeliového rozprávania o tom, ako Ježiš trpezlivo naprával dvanástich apoštolov a viedol ich k návratu na cestu jeho nasledovania, z ktorej sa vzdialili.

Prísaha a návšteva Benedikta XVI.

Po príhovore Svätého Otca kardináli po latinsky vyznali vieru a zložili prísahu vernosti a poslušnosti pápežovi Františkovi i jeho nástupcom. Potom Svätý Otec každému nasadil červenú pokrývku hlavy a zlatý prsteň a odovzdal bulu o pridelení titulárneho chrámu alebo diakonie v meste Rím.

Po skončení slávnosti Svätý Otec a jedenásti noví kardináli navštívili emeritného pápeža Benedikta XVI. Stretli sa s ním v kaplnke kláštora Mater Ecclesiae, ktorý je jeho rezidenciou.

Konzistóriom sa počet členov kardinálskeho kolégia zvýšil na 229. Kardinálov s právom voľby v prípadnom konkláve je 128, zvyšných 101 je nevoličov - nad hranicou 80. roku života. Medzi kardinálmi je 51 rehoľníkov (29 z nich elektorov) z 26 rehoľných rodín.

Týmto konzistóriom pribudli minoriti (konventuálni františkáni) v osobe kardinála Maura Gembettiho. Pribudli aj tri nové národnosti: Brunej (kardinál Cornelius Sim), Malta (kardinál Mario Grech) a Rwanda (kardinál Antoine Kambanda), a tak celkový počet krajín je 90.

Medzi novými kardinálmi dominujú šiesti Taliani.

Spoločná koncelebrácia

V Prvú adventnú nedeľu 29. novembra pápež František slávil Eucharistiu v Bazilike sv. Petra. Pri oltári katedry s ním koncelebrovali svätú omšu noví kardináli, ktorých kreoval pri slávnostnom konzistóriu.

Vo svojej homílii Svätý Otec sformuloval adventnú výzvu v dvoch rozmeroch: pripomínať si Božiu blízkosť k nám a udržiavať si bdelosť modlitbou a dobročinnou láskou. Odporúčal časté praktizovanie krátkej modlitby z hĺbky srdca: „Príď, Pane Ježišu.“ Ako prostriedok proti vlažnosti osobitne zdôraznil hodnotu adorácie.