Pápež menoval osobitného delegáta do Lúrd

Pápež František poveril pomocného biskupa francúzskej Diecézy Lille Antoina Hérouarda starostlivosťou o pútnikov v Lurdoch. O vymenovaní osobitného pápežského delegáta informoval na tomto pútnickom mieste vo štvrtok 6. júna predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu, arcibiskup Rino Fisichella.
VN CZ 07.06.2019
Pápež menoval osobitného delegáta do Lúrd

Ilustračná snímka: profimedia.sk

Rozhodnutie Svätého Otca je v súlade s podobným predvlaňajším vymenovaním v prípade chorvátskeho Medžugoria (2017).

Pápežovi Františkovi totiž záleží na pútnikoch aj na tom, aby sa strediská mariánskej úcty stále viac „stávali miestami modlitby a kresťanského svedectva a vychádzali v ústrety nárokom zo strany Božieho ľudu“, ako čítame v menovacom liste adresovanom francúzskemu biskupovi.

Biskup Hérouard sa stáva delegátom ad nutum Sanctae Sedis, teda podlieha priamo Svätej stolici.

Pápežský list bol prečítaný za prítomnosti miestnych kaplánov a správcov mariánskej svätyne. Vyplýva z neho, že arcibiskup Rino Fisichella, ktorého úrad pápež pred dvoma rokmi poveril dohľadom nad pastoráciou na pútnických miestach, v uplynulých mesiacoch pôsobil ako pápežský vyslanec v Lurdoch.

„V dôsledku skúmania, ktoré Fisichella vykonal,“ píše pápež, „by som rád pochopil, aké ďalšie formy pastorácie by svätyňa v Lurdoch mohla zaviesť okrem už mnohých existujúcich.“

Mandát biskupa Antoina Hérouarda, ktorý nebol uvoľnený zo svojho úradu v Lille, sa obmedzuje iba na pútnické miesto a nezasahuje do právomocí diecézneho biskupa (ktorým je v Tarbes-Lourdes Nicolas Jean René Brouwet).

Na rozdiel od vymenovania medžugorského delegáta arcibiskupa Henryka Hosera, ktoré bolo stanovené na dobu neurčitú, ide v prípade Lúrd o časovo obmedzené poverenie.

Pápežský delegát sa má v Lurdoch venovať predovšetkým duchovnej a pastoračnej starostlivosti o pútnikov, ktorá, ako pápež v liste zdôrazňuje, niekedy stráca prvenstvo pred administratívnym a finančným riadením mariánskych svätýň.

Do mariánskej svätyne v Lurdoch, ktoré sú miestom zjavení Panny Márie z roku 1858, každoročne prichádza 6 miliónov pútnikov z celého sveta.