Pápež napísal list svojim bratom kňazom

Svätý Otec poslal osobitný list všetkým kňazom sveta pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Jána Márie Vianneya, svätého farára z Arsu (4. augusta).
VN CZ 05.08.2019
Pápež napísal list svojim bratom kňazom

Ďakuje v ňom kňazom za pastoračnú službu, ktorú v kútiku a za nemalého odriekania poskytujú Božiemu ľudu. Obsiahly list pápeža Františka sa skladá zo štyroch častí nazvaných Bolesť, Vďačnosť, Odvaha a Chvála.

Okrem iného v ňom cituje aj z diela českého kardinála Tomáša Špidlíka: „Ak sme sklamaní realitou, Cirkvou alebo sami sebou, môžeme mať pokušenie upnúť sa k sladkému smútku, ktorý východní otcovia nazývali omrzenosť.

Kardinál Tomáš Špidlík hovoril: ,Nával smútku nad životom samotným, spoločenstvom druhých alebo samotou je vždy nedostatkom viery v Božiu prozreteľnosť a v Božie dielo.

Smútok ochromuje odvahu pokračovať v práci aj modlitbe, robí nás nesympatickým našim blízkym. Mníšski autori túto neresť obsiahlo opisujú a nazývajú ju najhorším nepriateľom duchovného života´ (L´arte di purificare il cuore, Roma, 1999, str. 47).“

Celé znenie listu si môžete prečítať na stránkach slovenskej redakcie Vatican News.